PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 14 (februari 2008) Nr. 41

4 “Speaking truth to power. Dat is bij uitstek wat de samenleving van de wetenschap verwacht.”
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Een jaartje langer kleuteren?
-Rectificatie
– Foute-vriendentheorie gaat niet op
– Depressieve moeders leren contact maken met hun baby
– EŽn op de zes kinderen spreekt nooit met vader alleen
– Videoclips verlagen drempel tot seks
– Kinderen in armoede
– Indiase moeders slecht ge•nformeerd bij afstaan kind
– Gamen tegen overgewicht?

8 Abstract denken in de verdrukking?
Jan Kaldeway
Pleitbezorgers van het Nieuwe Leren en andere onderwijsvernieuwingen hameren vaak op het belang van ‘authentiek’, ‘exemplarisch’ en ‘levensecht leren’. het onderwijs moet immers zo veel mogelijk aansluiten bij de concrete ervaring en leefwereld van leerlingen. Jan Kaldeway vraagt zich af wat deze ontwikkeling betekent voor het abstracte denken. Komen abstract denkende leerlingen nog wel aan hun trekken? En wat zijn de gevolgen voor de theoretische leerinhouden?

12 Reactie op ‘abstract denken in de verdrukking?’ / De tegenstelling concreet – abstract voorbij
Jo Nelissen
Is het abstracte denken te verkiezen boven het concrete? Jan Kaldeway koppelt deze vraag aan een tweede vraag, namelijk of je met een bepaalde manier van denken wordt geboren.

15 Aandacht
DOWN & OUT
Peter van der Doef

16 ‘Innovatie is ook destructief’
INTERVIEW
Bas Levering
Jo Hermanns is een van de Nederlandse hoogleraren pedagogiek die theorie en praktijk nadrukkelijk combineert. In de media is hij een veelgevraagd deskundige als het gaat om ontwikkelingen in de pedagogische zorg. Onlangs aanvaardde hij een lectoraatsopdracht aan de Hogeschool Utrecht op het gebied van de hulpverlening in een justitieel kader. Bas Levering sprak met hem over de pedagoog als professional, over de hulpverleningsrelatie als werkrelatie en het belang van de centra voor Jeugd en Gezin.

21 Psychotherapie voor kinderen met ernstige visuele en verstandelijke beperkingen
PEDAGOGISCH NIEUWS
Paula Sterkenburg & Carlo Schuengel

22 De kracht van sporten in eigen kring
Paul Verweel
Sport moet bijdragen aan de integratie van allochtone jongens en meisjes, zo vinden politici en beleidsmakers. Maar binnen veel ‘witte’ sportverenigingen voelen deze jongeren zich niet op hun gemak of kunnen ze niet sporten zoals ze graag willen. Sportprofessor Paul Verweel pleit daarom voor de kracht van zelforganisatie. De door Turkse en Marokkaanse vrouwen opgerichte sportvereniging Lady Fit heeft in korte tijd zoveel meiden in beweging gekregen door aan te sluiten bij hun sociale behoefte aan sporten.

26 Tussen dip en depressie
Reinoud Buijs
Lange tijd werd gedacht dat kinderen niet depressief konden worden. Ten onrechte, zo weten we nu. Vooral de puberteit blijkt een gevoelige periode. Als ouders en school niet adequaat reageren op de somberheid van adolescenten, kan een tijdelijke dip gemakkelijk uitgroeien tot een depressieve stoornis. Reinoud Buijs beschrijft hoe opvoeders depressieve signalen van kinderen vroegtijdig kunnen signaleren en daarop ondersteunend kunnen reageren.

30 Opvoeden in Iran
Elisa Scholte
Transcultureel pedagoge Elisa Scholte woont sinds enkele jaren met haar gezin in Iran. Op haar weblog schrijft zij over haar opvoedingservaringen aldaar. Over de invloed van Perzische beleefdheidsrituelen en islamitische waarden, maar ook over het schipperen met sociale controle en dictatoriale overheidsbemoeienis. Hoe kun je kinderen uitleggen dat ze de grapjes die thuis gemaakt worden, beter niet op school kunnen vertellen, zonder hun twee gezichten mee te geven?

35 ‘Goed van de tongriem gesneden zijn’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

36 Kinderen groeien op het paard
Jona Kiewiet
Dat de omgang met dieren kinderen kan helpen om vertrouwen en rust in zichzelf te vinden, wordt steeds meer erkend. Momenteel is therapeutisch paardrijden in opkomst, ook voor kinderen. Jona Kiewiet beschrijft de vormende kracht van paardrijden voor kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. naar haar verwachting zullen steeds meer (ortho)pedagogen, ouders en kinderen de manege opzoeken.

39 Waar hangen ze uit?
Liesbeth Sluiter

40 Jan Waterink (1890-1966) : een gedreven (ortho)pedagoog
BIOGRAFIE
Marjoke Rietveld-van Wingerden
De pedagogische inzichten van Jan Waterink vertonen duidelijke sporen van de verzuilde samenleving waarin hij leefde en lijken daarom ver af te staan van de huidige pedagogiek. Toch is het de moeite waard om kennis te nemen van zijn gedachtegoed. Niet alleen vanwege de hernieuwde aandacht voor religie en spiritualiteit als bepalende factoren in de identiteitsontwikkeling, maar vooral omdat hij de basis legde voor de Nederlandse pedagogiek en orthopedagogiek.

44 Wisselspanning
OP SCHRIFT
Edu Dumasy
In het boek met de intrigerende titel Wisselspanning ontvouwt onderwijsadviseur Bas van der Bruggen zijn visie op processen van schoolverandering.

45 Wat is er mis met games?
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag

47 Agenda

48 Indonesi‘
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort (foto)