PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 14 (april 2008) Nr. 42

4 “Wat zou er van de opvoeding in Nederland terechtgekomen zijn als de naoorlogse doorbraak geslaagd zou zijn geweest?”
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– MSN en profielsites vergroten zelfvertrouwen tieners
– Een academische lerarenopleiding voor het basisonderwijs
– Liever een stiefvader dan een stiefmoeder?
– Nederland koploper in het opsluiten van kinderen
– De leerlingen de baas?
– Kinderen met ADHD gevoeliger voor beloning en straf
– Vooroordelen leerkrachten vergroten taalachterstand
– Naar een betere inschatting van het recidiverisico

8 De gebonden handen van de leerplichtambtenaar / Leerplicht een remedie?
Anne Kooiman, Wouter Pols & Frans Spierings
Jongeren die zonder diploma op zak de school verlaten zijn bijzonder kwetsbaar. Het terugdringen van schoolverzuim is daarom van groot belang. Maar het werk van de leerplichtambtenaar blijkt weerbarstig; veel krachten die het schoolverzuim in de hand werken liggen buiten zijn onmiddellijke bereik. Drie onderzoekers van de Kenniskring Opgroeien in Rotterdam doen verslag van onderzoek naar de aanpak van schoolverzuim in Rotterdam. Hoe kan de leerplichtambtenaar jongeren helpen om de weg naar school terug te vinden?

13 Vriendjes
DOWN & OUT
Peter van der Doef

14 ‘Kinderboeken zijn minder kinderachtig geworden’
INTERVIEW
Bas Levering
Margriet Chorus houdt zich al een kleine twintig jaar bezig met onderzoek naar lezen en kinderliteratuur. Jarenlang schreef ze kinderboekenrecensies voor PiP Magazine. Ze was hoofdredacteur van het tijdschrift Leeskraam en voorzitter van de Penseeljury. Eind vorig jaar verscheen haar onderzoek naar leesbevordering op de pabo en het roc onder de titel ‘Lezen graag!’ Bas Levering sprak met haar over de vraag hoe je een lezer wordt en hoe het met de kwaliteit van het Nederlandse kinderboek is gesteld.

19 Geef volwassenen de ruimte om (meer) kinderen te krijgen!
PEDAGOGISCH NIEUWS
Peter Cuyvers & Hans Joachim Schulze

20 In therapie met een hond?
Geerten van der Linden
Kinderpsycholoog Levinson had vaak moeite om contact te krijgen met beschadigde kinderen. Totdat zijn hond Jingles op een dag de therapieruimte binnenwandelde. Zijn jonge cli‘nten reageerden enthousiast en openden zich spontaan naar de hond, waardoor Levinson ook toegang tot hen kreeg. Dat huisdieren een belangrijke rol kunnen spelen in het herstelproces van beschadigde kinderen wordt momenteel breed erkend. Ge•nspireerd door buitenlandse voorbeelden van Animal Assisted Therapy, ontwikkelde orthopedagoge Geerten van der Linden de training Top-Dog.

26 De impact van vreemdelingenbewaring op kinderen / Gevolgen van gevangenschap
Gerrianne Smits-Baauw
Vreemdelingendetentie is een ervaring die kinderen nooit zullen vergeten. Het verlies van fysieke vrijheid – gesymboliseerd door hoge hekken, tralies en het geluid van sleutels waarmee hun cellen worden afgesloten – tezamen met de kindonvriendelijke gevangenisomstandigheden en onzekerheid maken het verblijf tot een traumatische gebeurtenis. Op grond van onderzoek betoogt antropologe Gerrianne Smits-Baauw dat detentie van asielzoekers- en migrantenkinderen reden geeft tot zorg voor hun ontwikkeling en geestelijke gezondheid.

31 ‘Goed de wind eronder hebben’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

32 Nieuwe generatie, nieuwe moraal?
Bas Levering, met dank aan Hans Jansing
Lang niet alle lezingenbundels zijn geslaagd te noemen. Dat geldt wel voor ‘Moralitijd. Nieuwe generatie, nieuwe moraal’ onder redactie van Sarah Meuleman en Menno van der Veen. In het seizoen 2006-2007 organiseerde cultureel-politiek debatcentrum De Balie een programmaserie over ‘de generatie ’70-’80’. Kent die gevarieerde groep een leidende moraal die een indruk biedt van hoe haar leden over tien tot twintig jaar het land zullen leiden? Heeft de generatie die zich in de jaren negentig liet kennen door een I want it all and I want it now-mentaliteit, tien jaar later eigenlijk wel een moraal?

35 Hemelbestormers
Josephine Krikke
Timon Dubbeling (16) volgt de internationale politiek op de voet. Hij kijkt elke dag CNN. De verkiezingen in de VS vindt hij ‘spannend’. Begin vorig jaar gaf hij zijn politieke en maatschappelijke betrokkenheid een impuls. Hij meldde zich als vrijwilliger aan voor projecten van de Nationale Jeugdraad.

36 Hoe pedagogen te ondersteunen?
Jan Sanne Mulder & Jeroen Onstenk
Professionalisering van pedagogen staat hoog op de maatschappelijke agenda. Of het nu gaat om de complexe opvoedingsvraagstukken van deze tijd of om leidinggeven, cošrdineren en adviseren, de professional moet effectiever leren omgaan met problemen. De masteropleiding Pedagogiek van Hogeschool INHOLLAND wil pedagogen hierbij ondersteunen. De opleiding richt zich op pedagogisch medewerkers die al een tijdje in de jeugdzorg of het onderwijs werken en hun capaciteiten verder willen uitbouwen.

41 Beschermen of weerbaar maken?
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag.

42 Lev Vygotsky (1896-1934) : wegbereider van ‘de zone der naaste ontwikkeling’
BIOGRAFIE
Ed Elbers
De Russische psycholoog Lev Vygotsky was zijn tijd vooruit. Pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw drong zijn werk dankzij vertalingen door in het westen. De vraagstukken waarmee Vygotsky zich bezighield waren inmiddels hoogst actueel geworden: de relatie tussen individu en cultuur en de rol van communicatieprocessen in opvoeding en onderwijs. Sindsdien worden zijn idee‘n gebruikt als inspiratiebron voor pedagogisch onderzoek en onderwijsvernieuwingen.

46 Agenda

48 Mongoli‘
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort (foto)