PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 13 (februari 2007) Nr. 35

4 Religie is weer helemaal terug in de maatschappelijke discussie
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Website over cyberpesten (www.mijnkindonline.nl)
– ‘Strengere regels voor drankgebruik werken’
– Angstige ouders, angstige kinderen?
– Persoonlijkheid scholieren van grote invloed op probleemgedrag
– Knuffelen tegen zelfmoord
– Hoe voorkom je heimwee?
– ‘Vaders kunnen of mogen niet minder werken’
– Extreemrechtse Lonsdalers worden jonger (www.monitorracisme.nl)
– Geschaafde knie mag best (www.minlnv.nl/consumentenplatform)


8 Thuisonderwijs als alternatief voor school?
Joke Reijnders
In Nederland volgen een paar honderd kinderen thuisonderwijs. Om vrijstelling van de schoolgang te krijgen moeten ouders aantonen dat ze legitieme bezwaren hebben tegen de scholen in hun omgeving. Levensbeschouwelijke bezwaren worden onderhand als vrijstellingsgrond erkend, maar ouders met andere bezwaren krijgen vaak nul op het request. Toch zijn er volgens Joke Reijnders genoeg pedagogische en onderwijskundige redenen om thuisonderwijs als een goed alternatief voor school te beschouwen.


12 ‘Pedagogen zijn goed in het omgaan met dilemma’s’
Bas Levering
Interview met Maarten Faas. Maarten Faas, klinisch en orthopedagoog, is directeur-bestuurder van de Leo Stichting Groep, een grote organisatie voor jeugdzorg en opvang van minderjarige alleenstaande vreemdelingen in het midden van het land. Hij is lid van bestuur van de brancheorganisatie voor de jeugdzorg MOgroep en secretaris van het College van toezicht van de NVO, de beroepsorganisatie van pedagogen en onderwijskundigen. Bas Levering sprak met hem over wenselijke en onwenselijke ontwikkelingen in de jeugdzorg.

17 ‘Kinderen die vragen worden overgeslagen’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

18 Op schrift
Ria Balm
Recensie van het boek ‘Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg’ van M.S. Laurent de Angulo e.a.

19 Waar hangen ze uit?
Liesbeth Sluiter

20 Als spelen een obsessie wordt
Jeroen Lemmens
Gameverslaving voork—men. Voor de meeste jongeren zijn computer- en videogames een plezierige vrijetijdsbesteding. Sommigen besteden echter zoveel tijd aan games dat er weinig tijd overblijft voor huiswerk, eten, slapen, bewegen, vrienden, familie en werk. Ondanks de problemen die zij hierdoor ervaren is het voor deze gamers moeilijk om te minderen of te stoppen met spelen. Sterker nog, deze problemen maken de verleiding om te vluchten in een virtuele wereld vaak alleen maar groter. Jeroen Lemmens beschrijft de verslavingsrisico’s en geeft adviezen voor verstandig gamegebruik. (www.weetwatzegamen.nl en www.isfe-eu.org)

25
GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag

26 Een spiegel voor vroegtijdige schoolverlaters
Hans van der Heijden & Kees van der Wolf
Te veel jongeren verlaten school zonder diploma. Een baaierd aan maatregelen ter bestrijding van schooluitval heeft daarin nauwelijks verandering gebracht. Om vat te krijgen op de factoren die bijdragen aan het risico van vroegtijdige schooluitval lieten Hans van der Heijden en Kees van der Wolf zich inspireren door de vroegdiagnostiek in de gezondheidszorg. Zij ontwikkelden een screeningsinstrument waarmee leerlingen zelf antwoord kunnen geven op de vraag: ben ik een potenti‘le schooluitvaller of een blijver?

30 Over het boek ‘Pietje Bell’ van Chris van Abkoude
stukgeleZEN
Ton Notten


32 Waarom meiden ICT mijden
Miranda Valkenburg
Mailen, msn’en, muziek downloaden, informatie googelen, bloggen, gamen en chatten. Voor jongeren gaat er geen dag voorbij zonder ICT. Maar waarom kiezen zo weinig meisjes voor een opleiding en carrire in de ICT? Miranda Valkenburg verkent mogelijke oorzaken en legt uit waarom het wel belangrijk is dat meer meiden voor ICT kiezen. Het project ICT-STER moet het tij keren.

36 Jacobus Koelman (1631-1695): ‘Uitverkiezing als opdracht’
BIOGRAFIE
Leendert Groenendijk
Als de pleitbezorger van de puriteinse pedagogiek in ons land stond de zeventiende-eeuwse predikant Jacobus Koelman een strikte geloofsopvoeding voor. Zijn voorlichtingsboek ‘De pligten der ouders’ (1679) is in elke volgende eeuw meerdere keren herdrukt en nog altijd nieuw verkrijgbaar. Als ‘Gods medewerkers’ dienden ouders bijbelse tucht te handhaven, maar anders dan wel over de puriteinen van zijn tijd is geschreven, was Koelman geen voorstander van een kille en afstandelijke houding.

40 Zingeving door zelfconfrontatie
John Hacking
Als nieuwe deelnemers aan de markt van welzijn en geluk verkennen studenten ook het religieuze leven, maar er zijn weinigen die zich aan een geloof verbinden. In deze bijdrage aan de artikelenserie over zingeving en religie biedt studentenpastor John Hacking een blik in de keuken van de Studentenkerk van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij laat zien hoe hun activiteiten bijdragen aan de manier waarop studenten met zingeving, religie en spiritualiteit omgaan. Door de zelfconfrontatiemethode leren studenten wie zij zijn en waar ze voor staan.

44 Korte lontjes en opgeblazen ego’s
PEDAGOGISCH NIEUWS
Sander Thomaes & Hedy Stegge

45 Schuldgevoel
DOWN & OUT
Peter van der Doef

46 Agenda

48 Omsk (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort