PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 13 (april 2007) Nr. 36

4 Is het toeval dat we voor het eerst in de geschiedenis een minister voor jeugd en gezin hebben…
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Jongeren lezen wel!
– Kinderuniversiteit
– Kinderopvang: liefst zoals thuis
– Kloof tussen kinderen dreigt
– Spelen op het kerkplein?
– Jongeren geven zich snel bloot op internet
– Is de ‘pedagogische tik’ cultuurgebonden? (“Van pedagogische tik tot kindermishandeling : de culturele diversiteit in Nederland” is gratis te downloaden via www.nizwjeugd.nl/publicaties).
– Seksualisering media ondermijnt zelfbeeld meiden (kijk voor meer onderzoeksgegevens en concrete adviezen op www.apa.org)


8 Over het belang van financi‘le opvoeding / omgaan met geld moet je leren
Fenneke Holthuis & Marijke van Ewijk
Steeds meer jongeren kampen met schulden en kloppen aan bij de schuldhulpverlening. Hebben zij dan steeds minder geld te besteden? Integendeel, zo laten Fenneke Holthuis en Marijke van Ewijk van het NIBUD zien. Uit eigen onderzoek concluderen zij dat veel kinderen niet leren omgaan met vaste lasten, doordat weinig ouders kleedgeld geven of kostgeld vragen. Enkele richtlijnen voor de financi‘le opvoeding van kinderen zetten zij op een rijtje.


12 ‘Het is gewoon een Nederlandse school’
Bas Levering
Interview met Piet Guijt. Piet Guijt is directeur van het Islamitisch College in Amsterdam-West, een van de twee brede islamitische scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Eind vorig jaar werd zijn school in de media gebrandmerkt als ‘de slechtste school van Nederland’. Op die negatieve berichtgeving volgende kamervragen, een inspectiebezoek – dat meer weg had van een overval – en prestatieafspraken met de minister. Wat is het voor school? Waar haalt Guijt zijn nuchtere enthousiasme vandaan?

16 ‘Kleine potjes hebben grote oren’
DE STOPLAP
Bas Levering
In deze rubriek worden bekende en minder bekende clichŽs uit de taal van de opvoeding aan de orde gesteld.

17 Waar hangen ze uit?
Liesbeth Sluiter

18 Grensoverschrijdende ouderschapstwisten
Dirk Willem Postma
Als het over internationale kinderontvoering gaat, dringen zich beelden op van Arabische vaders die hun kinderen meenemen naar verre oosterse oorden. In werkelijkheid zijn het meestal autochtone moeders die hun kinderen ontvoeren naar een westers land. Wat drijft deze ouders tot het ontvoeren van hun kind? Wat zijn de gevolgen voor de kinderen en hoe kunnen ontvoeringen worden voorkomen? Dirk Willem Postma verdiepte zich in recent onderzoek en sprak met Els Prins, directeur van het nieuwe Centrum Internationale Kinderontvoering.

24 Opgroeien in een groot gezin
Bernadette Verhagen-Gšbbels
Grote gezinnen ontlokken tegenstrijdige reacties aam hun omgeving. Bezorgde stemmen beweren dat kinderen in grote gezinnen snel aandacht en ruimte tekortkomen, anderen idealiseren grote gezinnen als kweekvijvers voor sociale verantwoordelijkheid, gezelligheid en gemeenschapszin. Bernadette Verhagen-Gšbbels van de Vereniging Groot Gezin relativeert beide (voor)oordelen door uit eigen ervaring de schaalvoordelen en risico’s van het opvoeden van veel kinderen tegen het licht te houden.

28 Over het boek ‘De scheepsjongens van Bontekoe’ van Johan Fabricius
stukgeleZEN
Arian Visser


30 Het verhoor van Maikel: er zijn duidelijke regels / wie beschermt kinderen onder verhoor?
Ido Weijers
Zes jaar na het harde verhoor van de elfjarige Maikel in het kader van de Schiedammer parkmoord werd de aanwezige pedagoog door het College van Toezicht van de NVO – de beroepsvereniging van pedagogen – berispt vanwege de onverenigbare rollen die hij vervulde. Een terechte waarschuwing, zo vindt hoogleraar jeugdrechtspleging Ido Weijers, maar het oordeel had scherper moeten zijn: er zijn regels overtreden die voor elke pedagoog vanzelf moeten spreken. Ten onrechte is geconcludeerd dat pedagogen niet mogen ingrijpen.

34 Friedrich Wilhelm August Fršbel (1782-1852): pedagoog van de gaven en het vrije spel

BIOGRAFIE
Wim Westerman
Friedrich Fršbel wordt wel beschouwd als de geestelijk vader van het kleuteronderwijs. Tot ver in de twintigste eeuw werden de voorlopers van de kleuterscholen ‘fršbelscholen’ genoemd. Inmiddels is Fršbel bijna vergeten, hoewel zijn naam voortleeft in het werkwoord fršbelen, als aanduiding voor creatieve, maar vrijblijvende leeractiviteiten als knippen, plakken, prikken, knutselen en kleuren. Het is de vraag of de geringschattende ondertoon die hierin doorklinkt gepast is.

38 Pleegkinderen meer moeite met stress
PEDAGOGISCH NIEUWS
Mirjam Oosterman en Carlo Schuengel

39 GENERATIE M
Justine Pardoen
Rubriek over kinderen en hun mediagedrag

40 Waar zonden toe leiden / een pleidooi voor pedagogische deugden
Wouter Pols
Om de huidige stand van waarden en normen van een kritisch pedagogisch commentaar te voorzien neemt E.A. Godot in zijn tweede boek de zeven hoofdzonden als uitgangspunt. Hebben ijdelheid, traagheid, nijd, gramschap, gulzigheid, onkuisheid en gierigheid ons als hoofdzonden nog iets te zeggen? Wouter Pols dacht met Godot mee, maar ging verder. ‘Zonde van de tijd’ bracht hem voorbij de hoofdzonden. Via kardinale en christelijke deugden kwam hij uit bij naastenliefde, de agap.

44 Op schrift

Peter van der Doef
Recensie van het boek ‘Het herstel van het gewone leven’ van Wim ter Horst en ‘ Orthopedagogisch groepswerk’ van A.C. Bruininks.

45 Opvoeden is geen hulpverlening
DOWN & OUT
Peter van der Doef

46 Agenda

48 Moskou (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort