PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 12 (september 2006) Nr. 32

4 We waarschuwen ons een ongeluk
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Jongeren ontdekken ‘stille’ ringtone
– Streven meisjes de jongens voorbij?
– Werknemers met kinderen voorgetrokken?
– Vermoedens kindermishandeling niet gemeld
– Oudste kind meest gevoelig voor aandachtsverschil
– Twee kinderen per leidster minder maakt veel verschil
– Pedagogen wijzen op schade door uitzetting

8 Werken aan veiligheid op school / Scholen hebben oren en ogen nodig
Marlieke de Groot, Fia Goedknegt, Christa de Vries
Verontrustende berichten over geweldsincidenten, drugsgebruik en criminaliteit op scholen geven aanleiding tot zorgen over schoolveiligheid. Al vijf jaar lang wordt er op de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs hard gewerkt aan het verbeteren van die veiligheid. Preventie en repressie gaan daarbij hand in hand: naast persoonlijke aandacht en leerlingenparticipatie wordt ook verscherpte toegangscontrole toegepast.

12 ‘De school kan weer opvoeden, want leren doe je overal’
Bas Levering
Interview met Jozef Kok, lector aan de Fontys Hogeschool, die het Nieuwe Leren als leeropdracht heeft. Onderwerpen van het interview zijn: het zogenaamde terugdraaien van het studiehuis, de betekenis van de neurowetenschappen en het landelijke innovatieplatform.

16 Verplichte preventieve opvoedingsondersteuning werkt niet / ‘dwang’ rijmt niet op ‘steun’
Elze Valk
Met enige regelmaat klinkt de roep van politici en bestuurders om verplichte opvoedingsondersteuning aan risicogezinnen. Volgens Elze Valk missen deze voorstellen elke legitimiteit en werken ze discriminatie in de hand. Ongerechtvaardigde inmenging geeft eerder aanleiding tot frustratie en boosheid dan tot ‘empowerment’ en een meewerkende houding.

19 ‘Voor spek en bonen’
STOPLAP

Bas Levering

20 Stage in een Roemeens kindertehuis / Activiteitenbegeleiding in den vreemde
Ria Balm
Sinds enkele jaren lopen mbo-studenten Zorg en Welzijn van het Horizon College stage in het Roemeense ‘Centrule Recuperare’, een herstelcentrum voor mensen met een handicap in Boekarest. Een bijzondere ervaring voor de Nederlandse studenten, die hiermee hun blik verbreden, maar ook voor de medewerkers en cli‘nten van het Roemeense herstelcentrum, die kennismaken met nieuwe vormen van activiteitenbegeleiding. Ria Balm sprak met Inez de Loor van het Horizon College over deze bijzondere uitwisseling. Daarnaast vertellen stagiaires over hun ervaringen.

25 In het midden van de wereld
Kind en Boek
Margriet Chorus
In Between’ heet de serie van Lemniscaat waarvan in het najaar van 2005 het eerste boek verscheen. De uitgeverij wil door middel van deze serie jongeren boeken aanbieden die een ‘mooie introductie’ vormen tot de volwassenenliteratuur. Het zijn boeken die men in de bibliotheek zowel bij de boeken voor jeugd (C-categorie) als bij de boeken voor volwassenen zal zetten.

26 Handreikingen bij de gewetensopvoeding / leren een goed mens te zijn

Tom Kroon
Terwijl spreken over het geweten in de pedagogiek lange tijd taboe is geweest, groeit tegenwoordig het inzicht dat het geweten in het alledaagse leven een belangrijke rol speelt en dat daarom aan gewetensopvoeding aandacht besteed moet worden. Dit is een vervolgartikel op het aprilnummer van Pedagogiek in Praktijk. Tom Kroon legt uit aan welke voorwaarden een goed functionerend geweten voldoet en hoe je kinderen opvoedt tot gewetensvolle personen: door voorleven, gevoelens tonen, expliciteren, uitleggen en grenzen stellen.

30 Help, ik heb geen geweten! / kanttekeningen bij een gewetenspedagogiek
Ton Beekman
De gewetenspedagogiek mag weer terug zijn van weggeweest, haar gedachtegoed blijft omstreden. Als er al zoiets bestaat als een geweten – een innerlijk kompas waarop we kunnen varen – dan is het volgens Ton Beekman een uitermate zwabberig kompas, dat zelden enkelvoudige en zekere antwoorden biedt op existenti‘le vragen. Maar ook als het om meer alledaagse zaken gaat overschatten we in ons appl op gewetensvolle zelfbepaling de vrijheid van menselijk handelen. Beter is het om mensen te zien als auteur van hun eigen levensverhaal.

33 Op schrift
Antonet Warger
Recensie van het boek ‘Hebben jullie het over mij?’ Het recht van het kind op eigen lijf en leden, van de Janusz Korczak Stichting.

34 Het verschil voorbij
SEKSEVERSCHILLEN IN LEIDERSCHAPSSTIJLEN
Mineke van Essen, Janka Stoker
Aan de borreltafel wordt heel wat afgespeculeerd over ’typisch mannelijke’ en ’typisch vrouwelijke’ managers. Op grond van eigen onderzoek betogen Mineke van Essen en Janka Stoker dat sekseverschillen in leiderschapsstijlen verrassend klein zijn. Wel zijn vrouwen binnen de hoogstgewaardeerde categorie ‘androgyne leiders’ oververtegenwoordigd. Dat desondanks nog altijd weinig vrouwen hun weg naar de top vinden, heeft volgens de onderzoekers te maken met het hardnekkige maar onjuiste ideaalbeeld van de masculiene leider.

37 Kinderontvoering: de mythe voorbij
PEDAGOGISCH NIEUWS
Geeske Ruitenberg

38 De verlosser als pedagoog : Jezus van Nazaret (ongeveer 2 voor Christus – 31)
BIOGRAFIE
Gerben Heitink

41 De pedagogiek van het uitje
OUDER & KIND
Liesbeth Sluiter

42 Filosoferen met kinderen in de jeugdhulpverlening
PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

45 Gewoon
DOWN & OUT
Peter van der Doef

46 Pedagogische kwaliteit in de basisschool
OP SCHRIFT
Edu Dumasy

47 Agenda

48 Kaukasus (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort