PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 12 (juni 2006) Nr. 31

4 Leren onze kinderen nu lezen of niet?
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Meer kinderen van school gestuurd
– Huisbezoeken voorkomen mishandeling
– Schoolpleinen zijn van iedereen
– Minder mannen voor de klas
– Maken vechtsporten agressief?
– Populaire kinderen lachen minder
– Kinderen laten fiets staan
– Studentenslaapgebrek
– Meeste kinderarbeid om het huis
– Gesignaleerd

8 ‘Ik ben er wel, maar ze zien me niet’. De leefsituatie van ‘illegale’ kinderen in Nederland.
Linda Gerritse
Kinderen die ‘illegaal’ in Nederland verblijven vormen een kwetsbare groep. Zij verkeren in voortdurende onzekerheid over hun toekomst. Volgens het kinderrechtenverdrag hebben ze recht op onderwijs, zorg, rechtsbijstand en een minimale levensstandaard, maar uit onderzoek blijkt dat het hun daar in de praktijk vaak aan ontbreekt. In het artikel wordt de leefsituatie van deze kinderen en de problemen waar zij mee worstelen geschetst.

12 ‘Pubers experimenteren nu eenmaal met seks online’
Bas Levering
Interview met Justine Pardoen, schrijfster van Mijn kind online en Mijn leerling online. Onlangs verscheen Verliefd op internet van Remco Pijpers en Justine Pardoen. Een gesprek over de manier waarop internet relatiepatronen tussen jongeren verandert en hen eerder dan ooit met seksualiteit in aanraking brengt. Ook haar internetsite Ouders Online is onderwerp van gesprek.

17 De pedagogiek van het uitje
Ouder en Kind
Liesbeth Sluiter

18 Grootouders als pleegouders
Angelika Gessner
Zijn grootouders wel geschikte pleegouders? Het lijkt wel of het om een nieuw vraagstuk gaat, maar dat is niet zo. In Nederland worden een paar duizend kinderen door hun grootouders opgevoed. Op grond van eigen ervaring en onderzoek betoogt Angelika Gessner dat grootouders vanwege hun familieverwantschap en betrokkenheid zeer geschikte pleegouders zijn, mits zij adequate ondersteuning krijgen.

23 ‘Met de mantel der liefde bedekken’
STOPLAP

Bas Levering

24 Verantwoord watervertier. Een Amsterdamse inkijk in de scoutingbeweging
Edu Dumasy

Bestuurslid van waterscoutingclub De Maartensgroep, schetst de geschiedenis van de scouting en legt uit wat ouders en kinderen beweegt om hun vrije tijd in dit stukje ‘ongerepte’ Amsterdamse natuur door te brengen.

28 Tussen eer en eigenwaarde. Meiden die worstelen met familie-eer
Anke van Dijke & Linda Terpstra
Veel meiden uit eerculturen raken bekneld tussen de ‘vrije’ Nederlandse samenleving en de traditionele thuisopvoeding. De auteurs spraken met tien meiden die op de vlucht zijn voor hun familie, doordat zij met hun ‘vrije’ gedrag de familie-eer geschonden zouden hebben. Wat zijn de aard en omvang van eergerelateerd geweld en waar kunnen deze slachtoffers terecht voor opvang en hulp?

33 In het midden van de wereld
Kind en Boek
Margriet Chorus
Prentenboeken over vaders en moeders zijn vaak minstens net zo aantrekkelijk voor ouders als voor kinderen.


34 Veertig en nog lang niet af
Bas Levering
In de bundel Op de helft portretteert Cornald Maas vierentwintig (bijna) veertigers: cabaretiers, topsporters, acteurs, regisseurs, politici, presentatoren en een zangeres. Bas Levering bespreekt de bijzondere manier waarop zij omgaan met relaties, ambities en ouderschap. Leiden alle volwassenen tegenwoordig het leven van een kunstenaar?

37 Happy slapping

PEDAGOGISCH NIEUWS

Leonie LeSage

38 Over het boek ‘De brief voor de koning’ van Tonke Dragt
stukgelezen
Age Visser


40 Jongeren zijn radicaal
Wilma Vollebergh
Zorgen over radicalisering onder jongeren worden vaak beantwoord met een oproep tot tolerantie. Maar gaat het tolereren van afwijkende meningen ons wel zo gemakkelijk af? De auteur laat zien dat de inspanningen die tolerantie vergt doorgaans sterk word onderschat. Pas wanneer volwassenen deze spanningen onder ogen zien kunnen zij jongeren daarmee leren omgaan.

44 Meer dan de som der delen? Ervaren meerwaarde van de Brede School Gorinchem
PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK
Annemarie Lankester
In korte tijd is de brede school een vertrouwd verschijnsel geworden in het Nederlandse onderwijslandschap. De meeste partners in de bredeschoolontwikkeling zijn het erover eens dat hun samenwerking een meerwaarde heeft, die uitstijgt boven de waarde van de afzonderlijke instellingen en voorzieningen. Maar waaruit bestaat deze meerwaarde en hoe wordt die op schoolniveau gerealiseerd?

46 Acceptatie
DOWN & OUT
Peter van der Doef

47 Agenda

48 Turkistan (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort