PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 12 (april 2006) Nr. 30

4 “Rotterdam is de meest kindonvriendelijke stad…”
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Leerlingentekort bedreigt islamitische scholen
– ƒŽn kind maakt gelukkig
– Jongeren bidden tot zelfgemaakte God
– Internetverslaving
– Van der Hoeven reageert op kleuterschoolpetitie
– Somber door vroeggeboorte?
– Gesignaleerd
– Geen kind in de cel
– Randstad en noordelijke provincies scoren slecht

8 Opvoeders als grensbewakers
Job Catshoek
Over de mogelijkheden van ‘fysieke inperking’.

13 ‘Gekrulde haren, gekrulde zinnen’
stoplap
Bas Levering

14 “Die kinderombudsman moet er komen!”
Bas Levering
Een interview met Jaap Doek over de pedagogische betekenis van kinderrechten.

19 De pedagogiek van het uitje
Ouder en Kind
Liesbeth Sluiter

20 Voorbij de moederschoot
Louis Tavecchio
Kinderopvang heeft pedagogische visie nodig.

24 Opvoeding kan democratie niet redden
Gert Biestra
Kanttekeningen bij burgerschapsvorming.

29 Gezinsbeleid als ‘Querschnittsaufgabe’
Pedagogisch Nieuws
Dorien Graas

30 Vaders voeden anders op
Rudolf Hunnink
Rudolf Hunnik, zelf een zorgende vader van twee kinderen, betoogt in dit artikel dat vaders even goede opvoeders zijn als moeders, misschien wel beter.

33 Leren en gedrag
Down & Out
Peter van der Doef

34 ‘Aarts vader’, ‘De andere God’ en ‘Anders dan we denken’
OP SCHRIFT
Bas Levering en Peter van der Doef

36 Het geweten: terug van weggeweest
Tom Kroon
Wie het geweten ter sprake brengt werd tot voor kort al snel voor moraalridder of dominee versleten. Maar het geweten is terug van weggeweest. Tom Kroon betoogt dat we in de morele opvoeding niet langer om het geweten heen kunnen. Want wat geeft richting aan ons handelen wanneer redenen tekortschieten? En wat beweegt ons om soms tegen ons eigenbelang in te gaan?

40 Over het boek ‘De Dikke Trom. De vijf volledige Dik Trom boeken in ŽŽn’ van Johan Kievit
stukgelezen
Peter van der Doef
Dit boek staat stukgelezen in mijn boekenkast. Verrassend genoeg bleek Dik Trom voor mijn kinderen ook een tijdlang het favoriete voorleesboek te zijn, terwijl het boek over oubollige zaken gaat als het dorpsleven in het precomputertijdperk. Hoe raakt een kind van deze tijd geboeid door al die kleine avontuurtjes waarin Dik Trom verzeild raakte?

42 De profeet als pedagoog: Mohammed (570-632)
BIOGRAFIE
Abdulwahid van Bommel

46 Vaders
Kind en Boek
Margriet Chorus

47 Agenda

48 Transsylvani‘ (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort