PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 11 (september 2005) Nr. 26

4 Over de maatschappelijke opdracht
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– De kleuterschool moet terug!
– Reddingsverhaal joodse crchekinderen
– ‘illegale’ kinderen niet rechteloos
– Hoe breed is de school?

7 Gesignaleerd
Boekbesprekingen
– Levensbeschouwelijke communicatie
– Adoptie
– Leeromgeving

8 Grootouders zijn geen opvoeders
Age Visser
Als je grootouders zelf vraagt of zij hun kleinkinderen opvoeden dan antwoorden ze in bijna alle gevallen: ‘Nee, het opvoeden doen de ouders.’ Ook volgens de meeste ouders zijn grootouders geen opvoeders. In dit artikel doet Age Visser verslag van zijn onderzoek naar de vraag of grootouders nu opvoeden of niet. Zijn conclusie luidt dat grootouders in het verleden nooit echte opvoeders zijn geweest en dat ze er in onze tijd ook niet meer geschikt voor zijn.

12 Over het boek ‘Reis om de wereld in tachtig dagen’ van Jules Verne
stukgelezen
Ton Beekman
School vond ik saai, maar Reis om de wereld in tachtig dagen niet. Wat een rijkdom aan kleurige, merkwaardige mensen, landen, steden en vervoersmiddelen. Jules Verne, daar kon je jezelf in verliezen. Je kon erbij wegdromen. Het boek werd letterlijk stukgelezen, de katernen lagen los in de band.

14 ‘We zijn de afgelopen tien jaar duizelingwekkend vooruitgegaan’
Bas Levering
Interview met Rutger Jan van der Gaag.

20 ‘Eerlijk duurt het langst’
stoplap
Bas Levering

21 De pedagogiek van het uitje
Ouder en Kind
Liesbeth Sluiter

22 De paradox van het bijzonder onderwijs
Wim Westerman
De ontzuiling gaat door, maar de onderwijszuilen staan nog stevig overeind.

26 Zelfbeleving
Down & Out
Peter van der Doef

27 De geest op het dak
Kind en Boek
Margriet Chorus

28 Naar een sterkere identiteit van openbaar onderwijs
Wiel Veugelers en Ewoud de Kat
Wordt de identiteit van het openbaar onderwijs bepaald door de afwezigheid van een levensbeschouwelijke grondslag? Nee, volgend onderzoekers Wiel Veugelers en Ewoud de Kat onderscheidt het openbaar onderwijs zich door haar streven naar actieve pluriformiteit, kritische burgerschapsvorming en actieve participatie. Zij helpen openbare scholen bij het verhelderen en versterken van hun pedagogische identiteit.

32 Geweld is fun?
Frans Spierings en Toby Witte
Onderzoek naar de opvattingen van middelbareschoolleerlingen van een Rotterdamse scholengemeenschap wijst uit dat zij geweld lang niet altijd afkeuren en soms zelfs aantrekkelijk vinden. Het avontuur, de opwinding en de kick van geweld uitgaan oefenen soms een grote aantrekkingskracht op hen uit. Wat moeten pedagogen met de betekenis die deze jongeren aan geweld hechten? Op grond van hun onderzoeksbevindingen geven Frans Spierings en Toby Witte van kenniskring ‘Opgroeien in de stad’ hun visie.

36 Liever meer verhaal en minder moraal
Bas Levering
Boek van Zwagerman over zelfmoord.

39 Tobben over onderwijs
Stael
Victor Stael

40 Een intellectueel als schoolhervormer: Peter Petersen (1884-1952)
BIOGRAFIE
HŽlne Leenders

45 Informatie delen
Pedagogisch Nieuws
Hans Koot

46 Vluchtelingengezinnen: opvoeding en integratie
OP SCHRIFT
Edu Dumasy

47 Agenda

48 Rusland (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort