PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 11 (oktober 2005) Nr. 27

4 Ouders aan het woord laten
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Digitaal kinderdossier
– Poppententoonstelling
– Bewegingsarme stadswijken maakt kinderen dik
– Kinderhandel in Nederland
– Discriminatie allochtone jongeren op stage en werk
– Kwaliteitsverlies kinderopvang
– Generatiekloof bestaat wel!

8 Waarom peuters en kleuters nog geen leerlingen zijn
Sieneke Goorhuis-Brouwer
Pleidooi voor herinvoering schoolrijpheid.

12 ‘Kijken moet je leren’
Bas Levering
Interview met ontwikkelingspsychologe en pedagoge Elly Singer.

17 De pedagogiek van het uitje
Ouder en Kind
Liesbeth Sluiter

18 Niet opsluiten, maar opvoeden?
Maarten Faas
Wat er niet deugt aan de behandeling van den Engh.

22 Over het boek ‘Alleen op de wereld’ van Hector Malot
stukgelezen
Frans Jehoel
“Een erg droevig verhaal.” “Ach ja, die arme Remi.” “De tranen schieten je in de ogen!” Dat zijn reacties als je mensen vraagt of ze ‘Alleen op de wereld’ van Hector Malot gelezen hebben. Ook ik heb in mijn jeugd het boek stukgelezen en heb nu nog steeds het beeld van een ontroerend verhaal voor ogen. Maar wat was het nu dat het tot zo’n aangrijpend verhaal maakt en waarover ging het eigenlijk?

24 Pedagogiek en jeugdzorg in tijden van wetenschap (slotbeschouwing)
Harry Kunneman
In de serie artikelen over pedagogiek en jeugdzorg in tijden van wetenschap werd veel kritiek geleverd op de verwetenschappelijking van de jeugdzorg. Wetenschap is bevoogdend, log, traag en bureaucratisch. Ook werden kritische tegenvragen gesteld. Krijgt wetenschap niet overal de schuld van? De serie besluit met een bijdrage van filosoof Harry Kunneman, waarin hij reflecteert op de rol die wetenschap in de jeugdzorg zou kunnen vervullen. Kunneman verheldert het belang van existenti‘le en morele inzichten door deze als afzonderlijke kennismodus te omschrijven.

29 ‘Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet’
stoplap
Bas Levering

30 Gewone ongewone ouders aan het woord
Bas Levering
Onlangs verscheen Ouders van nix waarin jonge bekende Nederlanders praten over de opvoeding en ouderschap. Ze blijken het niet makkelijk te hebben met de verdeling van arbeid en zorg en het commentaar uit de omgeving. Natuurlijk geldt dat niet alleen voor hen; dat geldt voor alle jonge ouders. Toch heeft de keuze voor het interviewen van BN’ers wel een meerwaarde, vindt Bas Levering.

34 Fouten
Down & Out
Peter van der Doef

35 Verrassend
Kind en Boek
Margriet Chorus

36 Adopteer een school
Ton Notten & Frans Spierings
Nieuwe vormen van publiek/private samenwerking in het onderwijs.

41 AVI-6
Stael
Victor Stael

42 Feministisch pleitbezorger van de eeuw van het kind: Ellen Key (1849-1926)
BIOGRAFIE
Hans van Crombrugge

45 Zalm moet op de kleintjes gaan letten
Pedagogisch Nieuws
Carlo Schuengel

46 Twee boeken over opvoeding en hulpverlening
OP SCHRIFT
Peter van der Doef

47 Agenda

48 Litouwen (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort