PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 11 (juni 2005) Nr. 25

4 De tijd
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– ‘Mag ik een lollie?’
– Kinderen met emotionele problemen komen amper bij GGZ
– Papa
– Spraakmakers
– Ouderbetrokkenheid
– De veilige school

6 Gesignaleerd
Boekbesprekingen
– Het explosieve kind
– Kinderen uit een pleeggezin
– Grenzen stellen
– Psycho Thom
– Privacy op school
– Rust en ontspanning
– Leonardo da Vinci

8 Leeg ouderschap
Els Lodewijks-Frencken
Er bestaan mensen die kinderen hebben, maar niet in staat zijn deze te verzorgen er op te voeden. Deze weerbarstige realiteit bepaalt de ondergrens van wat de jeugdhulpverlening kan doen om van ouders ‘competente’ ouders te maken. Hulpverleners, wetenschappers en politici moeten zich bewust zijn van deze grens en zorgen voor meer en betere voorzieningen voor kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen. Aan de hand van de roman dorst van Michael KumpfmŸller beschrijft Els Lodewijks-Frencken haar visie.

14 Over de boeken uit de Joop ter Heul-serie
stukgelezen
Wilma Nelemaat
‘Je moet niet denken dat je nu een Joop ter Heul wordt’, zei mijn moeder, toen ik -redelijk ingenomen met mezelf – aankondigde dat ik toegelaten was tot de vierde klas van de hbs voor meisjes.

16 ‘Kinderen zijn ouderwetse wezens’
Bas Levering
Interview met Paul Schnabel.

20 ‘Wijsheid komt met de jaren’
stoplap
Bas Levering

21 De pedagogiek van het uitje
Ouder en Kind
Liesbeth Sluiter

22 Ik googel, jij googelt, wij googelen …
Sylvia van de Bunt-Kokhuis
Internet is een steeds belangrijker bron bij het vergaren van informatie, ook in het basisonderwijs. Maar hoe vind je, in de overdaad aan informatie (en andere zaken) die er op internet staat, datgene wat je nodig hebt? En hoe leer je vervolgens je leerlingen zich wegwijs te maken? Het zijn vragen die veel leerkrachten die leerlingen een veilige, eerlijke en kwalitatief hoogwaardige online leeromgeving willen bieden, zich stellen. Sylvia de Bunt-Kokhuis bekijkt de filtering van digitale informatie op school en de rol van zoekmachines.

26 Onvrede
Down & Out
Peter van der Doef

27 Waar is de taart? en De gele ballon
Kind en Boek
Margriet Chorus

28 Ze zijn gewoon anders
Laura Mastenbroek
De verschillen tussen jongens en meisjes in het gebruik van moderne communicatiemiddelen.

31 Bouwen
Stael
Victor Stael

32 Been je kinderen maar eens bij
Madeleine Gibson
Jeroen Kramer over de lol van omgaan met je kind en het grote loslaten.

35 De affaire Buikhuisen
Pedagogisch Nieuws
Theo Doreleijers

36 Onhandige kinderen
Femke van Son
Vertraagde motorische ontwikkeling of een motorische stoornis.

40 Vertrouwen op de kracht van kinderen: Maria Montessori (1870-1952)
BIOGRAFIE
HŽlne Leenders

46 Onzichtbare ouders: De buurt van Mohammed B.
OP SCHRIFT
Dirk Willem Postma

47 Agenda

48 China (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort