PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 11 (februari 2005) Nr. 23

4 Haalt ‘Artikel 23’ 2017?
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Andere (kinder-)opvang
– Buitenbeentjes
– Masseren op school
– Ooggetuigen – WO II
– Ot en Sien

6 Gesignaleerd
Boekbesprekingen
– Het laatste kwartier
– Kinderen in de knel
– Je eigen lijf
– Help, een druk kind!
– Zin in m’n klas?!
– Echte vaders over adoptie
– Wachten op Zach

7 i-PIP (vervolg)
– Meeste ouders positief over school van hun kind
www.ontwikkelingsstimulering.nl

8 Het gevaar van het verschil
Mineke van Essen & Janka Stoker
Afgelopen zomer werd er in een kleine mediahype gepleit voor meer mannelijke crcheleiders. Die zouden stukken uitdagender en creatiever zijn dan al die zorgzame maar veel te disciplinerende leidsters. Het benadrukken van verschillen om gelijkheid tussen de seksen te bereiken, vinden Minke van Essen en Janka Stoker een gevaarlijke ontwikkeling. Professionals krijgen zo wegens hun sekse standaardetiketten opgeplakt die lang niet altijd waar zijn. De geschiedenis leert volgens hen dat het benadrukken van gelijkheid effectiever is.

12 ‘Vraaggericht werken is eruit krijgen wat een kind nodig heeft’
Bas Levering
Interview met Jorien Meerdink

17 ‘Daar word je hard van’
Stoplap
Bas Levering

18 De stad als opvoeder
Ton Notten
Het aandeel probleemjongeren in Rotterdam beslaat het dubbele van het landelijke percentage: dertig procent. Het college in Rotterdam besteedt daarom veel aandacht aan zijn pedagogische jeugdbeleid. Dat was een eeuw eerder – in de tijd van Pietje Bell – heel anders. De nadruk van het beleid lijkt nu vooral te liggen op een streng jeugdbeleid. Volgens Ton Notten zouden de hedendaagse Pietje Bells meer respect moeten krijgen.

23 Boek in actie: flap-om, flap-uit en draai
Kind en Boek
Margriet Chorus

24 Pleegkinderen en hun levenswensen
Irma van der Vliet
Iedereen die zich met jeugdbeleid en jeugdhulpverlening bezighoudt, zou zich moeten inzetten voor het recht van kinderen om te kunnen participeren in beslissingen die hun leven be•nvloeden. Maar hoe komt dit recht in de wet tot uitdrukking? Wat is het belang van een duidelijke pedagogische positie? En wat is het belang van participatie en wat zijn de ontwikkelingen binnen de pleegzorg?

28 De kracht van kinderen
Down & Out
Peter van der Doef

29 De pedagogiek van het uitje
Ouder en Kind
Liesbeth Sluiter

30 Een zoektocht van verzoening
Edu Dumasy
Hoe komt het dat het onderwijs aan allochtone leerlingen amper blijvende goede resultaten boekt? Kan het islamitisch onderwijs een goed alternatief zijn? Mits het islamitisch onderwijs leert van de fouten van de afgelopen veertig jaar, kan ze een schoolvoorbeeld worden voor het onderwijs aan allochtone kinderen. Edu Dumasy, bovenschools manager van katholieken huize ziet parallellen met het katholieke onderwijs uit de jaren vijftig.

35 Cito-toets
Stael
Victor Stael

36 Vals beschuldigd
Ilona Boelen
Hypnose is een vorm van alternatieve hulpverlening, waardoor mensen in trance gebracht worden, zodat zij in een zeer ontspannen toestand kunnen teruggaan naar gebeurtenissen uit het verleden. Mensen kunnen hier veel baat bij hebben. Er zijn echter ook kanttekeningen te plaatsen bij deze techniek. Zo zijn er gevallen bekend waarbij mensen zich door suggesties tijdens hypnotherapie seksueel misbruik zijn gaan herinneren dat nooit werkelijk heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn veel mensen vals beschuldigd.

41 Niet alleen kinderen kunnen worden verwaarloosd, maar ook hun ouders.
OP SCHRIFT
Peter van der Doef

42 ‘De schaduw van een kromme boom kan nooit recht zijn’: Imam Al-Ghazzalie
BIOGRAFIE
Ibrahim Bayrak

46 Neurobiologie versus omgevingsinvloeden
Pedagogisch Nieuws
Jaap Oosterlaan

47 Agenda

48 Bhutan (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort