PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 11 (december 2005) Nr. 28

4 Bestaat de generatiekloof wel of niet?
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Kinderen volgens ouders geen kostgangers
– Pesttest
– Milleniumdoelen online
– School als gezondmaker
– Klankspeeltuin
– Zelfverwonding

7 Gesignaleerd
Boekbesprekingen
– Coachend opvoeden
– John Dewey
– Intercultureel onderwijs
– Zoeken naar beteknis
– Mijn kind online
– Het herstelgesprek bij jeugdige delinquenten

8 Kinderen van een nieuwe tijd?
Mariska Verweij en Axel Wiedenhof
Op internet levert de zoekterm Nieuwetijdskinderen ongeveer vijftienduizend hits op. De boekenwinkel beschikt over vele publicaties en ouders bezoeken lezingen over dit onderwerp in groten getale. Veel pedagogen halen hun neus ervoor op, maar hoe moeten zij omgaan met ouders die in hun kind een Nieuwetijskind zien?

12 ‘We moeten adolescenten verantwoordelijkheid leren nemen
Bas Levering
Een interview met Ido Weijers.

17 De pedagogiek van het uitje
Ouder en Kind
Liesbeth Sluiter

18 Google, de magische antwoordmachine
Ulrike Koot en Mirjam Hoveijn
Basisschoolleerlingen maken gretig gebruik van zoekmachines op internet, maar hun zoekgedrag laat te wensen over, aldus Ulrike Koot en Mirjam Hoveijn. Uit hun onderzoek blijkt dat leerlingen hun vragen in Google tikken alsof het een magische antwoordmachine is. Gevonden antwoorden worden vaak klakkeloos overgenomen, tenminste als de site er gelikt uitziet en de teksten niet te lang of te moeilijk zijn.

23 Televisie en andere elektronica als kinderoppas
Pedagogisch Nieuws
Jaap Oosterlaan

24 Van pleziermakers tot surrogaatouders
Nelleke Ršgels
In weerwil van alle weemoedige verhalen over wegvallende familieverbanden is het grootouderschap springlevend. Onderzoek wijst uit dat opa’s en oma’s meer tijd met hun kleinkinderen doorbrengen dan vroeger en deze rol langer vervullen. Maar wie zijn deze grootouders? Levenspsycholoog Nelleke Ršgels beschrijft de uiteenlopende manieren waarop hedendaagse opa’s en oma’s hun grootouderrol invullen en belicht de omstandigheden die daarop van grote invloed zijn.

28 Over de ‘Pinkeltje’ boeken van Dick Laan
stukgelezen
Antonet Warger
Niet alleen kinderen smullen van de avonturen die Pinkeltje en zijn vriendjes meemaken. Ook volwassenen genieten van de manier waarop Dick Laan kinderen tijdens het voorlezen bij zijn verhalen betrekt en hen in spanning houdt. Misschien doordat zij vroeger zelf ook Pinkeltje lazen, want het erfgoed van Dick Laan gaat al vele generaties mee.

30 De mantel der liefde voorbij
Luc Brants
In het grootstedelijke jongerenwerk en de jeugdhulpverlening is homoseksualiteit nog altijd een heikel onderwerp. Autochtone professionals schrikken nogal eens als ze horen hoe allochtone teamgenoten over homoseksualiteit denken. Lange tijd bleven deze spanningen en wederzijdse vooroordelen onbesproken. Volgens Luc Brants is deze houding niet langer vol te houden. Stichting Rotterdam Verkeert ontwikkelde daarom een methodiek om homoseksualiteit bespreekbaar te maken.

34 ‘Wie eens steelt, is altijd een dief’
stoplap
Bas Levering

35 Vergeten en herinneren
Kind en Boek
Margriet Chorus

36 Ouders als budgethouders
Verona Moerkens
Sinds enige tijd kunnen ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Hiermee kunnen zij zorg en begeleiding inkopen die aansluit bij de specifieke behoeften van hun kind. Met de overheveling naar de nieuwe Zorgverzekeringswet staat deze voorziening echter op de tocht. Verona Moerkens pleit voor behoud van het persoonsgebonden budget, omdat dit veel ouders een uitkomst biedt.

39 Hella S. Haasse
Stael
Victor Stael

40 Pedagoog van participatie en democratie: John Dewey (1859-1952)
BIOGRAFIE
Siebren Miedema en Joop Berding

44 Tien verhalen uit de praktijk van de kinderbescherming
OP SCHRIFT
Ton Beekman

45 Liever alleen
Down & Out
Peter van der Doef

46 Den Engh
ingezonden brief
Wim van der Schee

47 Agenda

48 Kalingrad (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort