PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 10 (september 2004) Nr. 20

4 ‘Vakantie is nergens goed voor’
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Rouw
– Jongerensite
– Prijs voor de beste educatieve sportactiviteit
– Themaweek Kindermishandeling
– Strafblad of schone lei
– Hoogbegaafde kinderen

7 Gesignaleerd
Boekbesprekingen
– Opvoeding en persoonlijkheidsontwikkeling
– Het ongedwongen kind
– Educatie in de voor- en vroegschoolse periode
– Verhalen
– De excellente leerkracht
– Jeugdprostitutie
– Een eeuw onderwijsverandering
– Sturingsdilemma’s in het onderwijs

8 Geen gewoon gezin
Ietje Heybroek-Hessels
Risicofactoren en irre‘le verwachtingen van stiefgezinnen

12 ‘Ik zie wel iets in een pedagogisch Deltaplan’
Bas Levering
Interview met Pieter Kousemaker

17 ‘Kinderen zijn hinderen’
Stoplap
Bas Levering

18 Kunst voor kinderen
Kind en Kunst
Ria Balm

21 Verkering
Stael
Victor Stael

22 Hulpmiddel of keurslijf?
Liesbeth van Hoof
Behandelplannen in de jeugdzorg

28 Rode laarsjes
Kind en Boek
Margriet Chorus

29 De pedagogiek van het uitje
Ouder en Kind
Liesbeth Sluiter

30 ‘Staakt uw symbolisch sloopwerk!’
Ton Notten, Ad Maas en Edu Dumasy
Over
artikel 23. Reacties op ‘Ons onderwijsbestel op de helling?’ in PIP 19 (juni 2004)

33 Jongeren in justiti‘le jeugdinrichtingen
Pedagogisch Nieuws
Mari‘lle Bruning

34 Het roer om?
Zij-instromers
Vera Kuijpers
Deel 1 in de serie ‘Zij-instromers’

37 De maat is vol!
Down & Out
Peter van der Doef

38 De pest aan praten?
Anja Donkers
Pesten op school.

42 Bagage van thuis
Frieda Voorhorst
Het gedrag van uit huis geplaatste kinderen

46
Get it
Op Video
Age Visser

47 Agenda

48 Nederland (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van der Aalsvoort