PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 10 (juni 2004) Nr. 19

4 ‘Mijn meester is een homo’
REDACTIONEEL
Bas Levering (hoofdredacteur)


4 i-PIP
– Stress op jonge leeftijd kan leiden tot depressie
– Pedagogische kwaliteit op orde
– Beroepsregister van agogen
– Hoogbegaafd? Geen probleem

6 Stoeltje van een !
STAEL
Victor Stael
Filosofie

6 i-PIP (vervolg)

– Zusjes en broertjes van jonge kankerpati‘ntjes hebben vaak problemen
– Marokkaanse ouders stemmen af op Nederlandse situatie
– Pijn

7 Gesignaleerd
BOEKBESPREKINGEN
– Waarden en normen in groep 8
– De lerende leraar
– Leren in veiligheid
– Praktische pedagogiek
– Hoogbegaafde kinderen

8 ‘Mijn meester is een homo’
Peter van Maaren

11 ‘Daar helpt geen lieve moeder aan’
STOPLAP
Bas Levering

12 ‘Er gaat heel veel om de ouders heen’
Bas Levering
Een interview met Pat ti Valkenburg over de invloed van de media

17 De pedagogiek van het uitje
OUDER & KIND
Liesbeth Sluiter

18 Ons onderwijsbestel op de helling?
Tom Kroon
Artikel 23 van de Grondwet ligt weer eens onder vuur

23 Herkenbare mensen in andere tijden
KIND EN BOEK
Margriet Chorus

24 De kleutertoets en de ratrace
Wilna Meijer
‘Deze toets zal gaan bijdragen aan de toenemende verschoolsing van het kinderleven’

28 Jeugdzorg geen zorgenkind
Maarten Faas
Vierde aflevering van de discussie in PIP over de huidige verwetenschappelijking van de praktijk in de jeugdzorg (derde aflevering stond in PIP 16 – december 2003)

34 De pedagogische verdiensten van Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719)
BIOGRAFIE
Eelje Dijk

38 De integratie van theorie en praktijk
OP SCHRIFT
Bas Levering


40 Daar op die regenboog
Ceciel Verheij
Radicale onderwijsvernieuwing in praktijk: De Bifrostschool in Jutland in Denemarken. Kinderen moeten meebeslissen over de inhoud van hun eigen onderwijs

46 Goede bedoelingen
DOWN & OUT
Peter van der Doef

47 Agenda

48 Mongoli‘ (foto)

KINDEREN VAN DE WERELD
Lambert van der Aalsvoort