PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 10 (februari 2004) Nr. 17

4 ‘Het kan niemand ontgaan zijn …’
REDACTIONEEL
Bas Levering

4 i-PIP
– ‘Het Eerlijke Wereldspel’ (? 10,00 incl. verzendkosten) te bestellen bij: www.vredeseducatie.nl
– Solberg-Verlindenprijs 2004
– Belangstelling voor cultuur
– Gebarenscheurkalender
– Lespakket orgaandonatie
– Omgaan met verlies
– Geluid, muziek en stilte
– Opvoeden op de radio
– Aansluiting basisonderwijs en jeugdzorg
– Veilig spelen
– Roethofprijs 2003
– Drankjewel.nl
– Personeelsbeleid Jeugdhulpverlening
– Theorie‘n over autisme weerspiegelen praktijk niet geheel
– Gesignaleerd: kinderboeken

10 Waarden en opvoeding, beheerstheid en fatsoen
Tom Kroon

16 Het onderwijs is altijd mijn liefde gebleven
Bas Levering
Een interview met Jos van Kemenade

23 ‘Daar groeien ze nog wel overheen’
STOPLAP
Bas Levering

24 Vraagsturing in de gehandicaptenzorg
Chris Zaad

29 OUDER EN KIND
Liesbeth Sluiter

30 Kindermishandeling
Herman Baartman

35 Gedragsproblemen en kinderopvang
PEDAGOGISCH NIEUWS
Jaap Dosterlaan

36 Vraaggericht werken
DOWN & OUT
Peter van der Doef

38 Moeders achter tralies
Joanneke Niels

44 PERIFERIE
Ton Beekman

46 KIND EN BOEK
Margriet Chorus

47 AGENDA