PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 10 (december 2004) Nr. 22

4 Erasmus is de grootste Nederlander aller tijden
Redactioneel
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP
– Rugzak valt tegen
– Jonge asielzoekers winnen
– Hulp bij actie voor speelruimte!
– Vernieuwde oudercursus
– Opvoeding in Den Engh werkt
– Versnelde puberteit door straling tv
– Familie
– Ruzi‘nde ouders
– Gelovige studenten zijn vrolijker

7 Gesignaleerd
Boekbesprekingen
– Jongeren met eetstoornissen
– Adolescenten in de liefde
– Alleenstaande minderjarige asielzoekers
– Opvoedingsvragen 4-12 jarigen

8 Natuur voor kinderen
Kees Both
De leefwereld van kinderen vernadert sterk. Toenemende verstedelijking leidt ertoe dat zij in hun directe woonomgeving steeds minder in aanraking komen met natuur. Dat heeft negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling. Hoe kunnen we meer ruimte scheppen voor natuur en kinderen?

12
‘Ik ben een montessoriaan in hart en nieren’
Bas Levering
Interview met Erica van Gelder

16 Buiten spelen met beleid
Jacqueline Visser
Buiten spelen kan niet zomaar overal. Er moet veilige ruimte zijn, weg van druk verkeer en niet in de buurt van water. Daarom zijn goede speelruimtes belangrijk. De toestellen moeten veilig zijn. Een goed beleid vanuit de gemeente over de inrichting en het onderhoud van speelruimtes is belangrijk. Belangrijk voor de kinderen, maar ook voor hun ouders en voor de buurt.

20 De wetenschap als loverboy
serie
Martine F. Delfos
Deel 7 in de serie ‘Verwetenschappelijking pedagogiek en jeugdzorg’

26 Cultuurverschillen en jonge kinderen
Michel Vandenbroeck
In december 1999 schreef Michel vandenBroeck ‘De Blik van de Yeti’, een boek over de opvoeding van jonge kinderen in een context van respect en diversiteit. Maar intussen is de actualiteit erg veranderd; een nieuwe flinkheid lijkt het oude pleidooi voor tolerantie te hebben vervangen. Hoe relevant is nu nog het theoretisch kader dat dit boek schetste over het omgaan met cultuurverschillen in de kinderopvang en de onderbouw van de basisschool?

30 ‘Dankbaar moet je zijn’
Stoplap
Bas Levering

31 Aan de bal
Kind en Boek
Margriet Chorus

32 ClichŽs zijn cool!
Alie Weerman
In September ging de film ‘Cool’ in premire, geregisseerd door de onlangs vermoorde Theo van Gogh. In deze film komt een thema aan de orde dat de Nederlandse samenleving in toenemende mate bezighoudt: jeugdcriminaliteit en dan voornamelijk de criminaliteit die Marokkaanse jongeren voor hun rekening nemen. Alie Weerman, psychologe, bespreekt de film, de clichŽs en de boodschap.

35 Voor zesenzeventig komma vijf procent
Stael
Victor Stael

37 De pedagogiek van het uitje
Ouder en Kind
Liesbeth Sluiter

38 Inspiratie en motivatie: zij-instromers op een Islamitische basisschool
Zij-instromers
Edu Dumasy, redactie PIP
Deel 3 in de serie ‘Zij-instromers’

41 Luister niet (te veel) naar deskundigen
OP SCHRIFT
Ton Beekman

42 Doe wat ik zeg, niet wat ik doe: Benjamin Spock (1903-1998)
BIOGRAFIE
Janneke Wubs

46 Moord op het vrije woord
Pedagogisch Nieuws
Carlo Schuengel

47 Agenda

48 Ierland (foto)
Kinderen van de wereld
Lambert van Aalsvoort