PIP* pedagogiek in praktijk — Jrg. 10 (april 2004) Nr. 18

4 Met een ongekende felheid …
REDACTIONEEL
Bas Levering (hoofdredacteur)

4 i-PIP

– Waarden, normen en respect op internet
– De brede school
– Mijn kind online
– Vergeten kinderen
– Cultuurplein
– Meer subsidie voor jeugd in Europa

6 i-PIP
BOEKBESPREKING
– Eerst jij, dan ik
– Een wervelkind
– In het hoofd van de meester
– Plaatjes kijken, praatjes maken
– Puberen zonder problemen
– Jij mag niet lief zijn

4 i-PIP
– Opa-en-omadag
– Trimbos-bibliotheek
– Zindelijk worden
– Spijbelaars

8 Ruimte voor de jeugd
Frans Spierings
Samen werken aan kindvriendelijke buitenruimten. ‘Met aandacht voor de jeugd valt geld te verdienen, ook voor bestuurders’.

14 ‘Consci‘ntieus, maar niet ambitieus’
Bas Levering
Een interview met Rita Kohnstamm. ‘Vroeger werd er veel minder van de psychologie verwacht’.

19 De pedagogiek van het uitje
OUDER & KIND
Liesbeth Sluiter
The Lord of the Rings

20 Elkaar verstaan
Celia Jansen
‘Goed communiceren is je verplaatsen in de ander’

24 Tussen wal en schip
Marijke Haakserna
Adequate hulpverlening voor thuisloze jongeren

28 Wie is verantwoordelijk voor wie ?
Alice van der Pas
Met repliek Els Lodewijks-Frencken (PiP 9, 2003)

34 Verstikkende moederliefde
OP SCHRIFT
Bas Levering
Twee boeken van John Coetzee: ‘Jongensjaren’ (1997) en ‘Portret van een jonge man’ (2002)

36 Een positief geluid?
Femke Routs
Dove kinderen. De voors en tegens van het cochleair implantaat

39 ‘Als je voor een dubbeltje geboren bent’
DE STOPLAP
Bas Levering

40 Een boek lezen omdat het m——i is

KIND EN BOEK
– Kijk, ik vlieg!
– Muisje mijn meisje

41 Goed nieuws

PEDAGOGISCH NIEUWS

Herman Baartman

42 Anna Freud, de geschiedenis van een dochter
BIOGRAFIE
Marijcke Roelink

‘Elk kind heeft behoefte aan duidelijk grenzen, aan te weten wat wel mag en wat niet’.

46 Het goede moment
DOWN & OUT
Peter van der Doef

47 Agenda


48 Armeni‘ (foto)

KINDEREN VAN DE WERELD

Lambert van der Aalsvoort