PIP* pedagogiek in praktijk — (februari 2020) nr. 113

Accent Passend Onderwijs:

12 Pedagogiek: Het past niet, maar knellen doet het wel
Cornee Hoogerwerf
Vijf jaar na de invoering zijn de randvoorwaarden voor goed passend onderwijs op veel plekken nog steeds onvoldoende gerealiseerd.

16 Longread: Passend onderwijs voor alle kinderen
Dorien Graas
Passend onderwijs als historisch heet hangijzer.

06 Interview Remko Iedema
Bas Levering
‘Veel professionals willen er in hun hart niet van zijn. Die willen er vanaf zijn’. In het boek Baat het niet, dan schaadt het wel beschrijft Remko Iedema de wereld van de jeugdzorg en het onderwijs van twee kanten: als ouder die te maken krijgt met de gemeentelijke bureaucratie en als manager die gemeentelijke zorg moet organiseren. Bas Levering vroeg hem om een terugblik op vijf jaar passend onderwijs.

22 Praktijk: Ervaringsgericht leren in schoolmoestuinen
Annerie Rutenfrans
De laatste jaren groeit de aandacht voor groene schoolpleinen. Provinciale subsidies bieden kansen om een deel van het schoolplein in te richten als moestuin. Dit vereist wel maatwerk.

28 Praktijk: Herdenken en vieren met ‘Juf op Straat’
Saskia van Oenen
Al veertig jaar organiseert Jorie Wieriks haar project ‘Herdenken en Vieren’ met Amsterdamse basisschoolklassen.

36 Pedagogiek: Jongens in het onderwijs
Lauk Woltring en Louis Tavecchio
Vorig jaar verscheen De ontwikkeling van jongens in het onderwijs. Waarom een boek speciaal over jongens?

42 Onderzoek: Taal stimuleren in de VVE?
Myrthe Stuit en Martine Grinwis
Studenten werkten als co-coach samen met pedagogisch medewerkers aan taalstimulering bij peuters.

En verder

03 Redactioneel
21 Kijk op de ander
26 De casus
27 iPiP
33 Generatie M
34 Reacties op ‘Het exen-dilemma’
41 Vergeten woorden, vergeten praktijken?
47 Koops over onderzoek
48 Warm aanbevolen
51 Agenda + Volgende keer + Service
52 Opvoeden op school