PIP* Pedagogiek in praktijk — (april 2018) nr. 102

06 Interview – Robert Vermeiren
Bas Levering
Prof. dr. Robert Vermeiren kwam drie jaar geleden met scherpe kritiek op de nieuwe Jeugdwet. Hij vond het onverstandig om gemeentes verantwoordelijk te maken voor de medisch-specialistische zorg aan kinderen met ernstige psychiatrische stoornissen. Hoe kijkt hij twee jaar na de invoering tegen de transitie en transformatie aan? Bas Levering vroeg het hem.

14 Pedagogiek – Eenzaamheid bij jeugdigen
Jan van der Ploeg
Veel mensen nemen eenzaamheid bij kinderen en jongeren niet serieus. Evenals jarenlang ten onrechte is gedacht dat jeugdigen niet depressief kunnen zijn, is ook eenzaamheid lang niet onderkend als een probleem dat jeugdigen ernstig kan schaden in hun ontwikkeling.

24 Pedagogiek – Hoop op het gewone leven
Peer van der Helm
Nog steeds zijn er in Nederland kinderen die van instelling naar instelling worden overgeplaatst. Hoe geven we deze kinderen weer hoop op een gewoon leven?

32 Praktijk – Eerst de kennis dan de moraal
Gerrit Breeuwsma
Bij lessen over de oorlog en excursies naar oorlogsmusea wordt de oorlog soms ingezet als een morele graadmeter. Is dat een goede aanpak?

40 Onderzoek – Triple P-tieners
Anna Jansma en Marjolijn Distelbrink
Wat zien professionals als de kracht van de oudercursus Triple P-tieners en wat zijn de werkzame elementen?

En verder…

03 Redactioneel

12 Film

20 Waar hangen ze uit?

22 Generatie M

23 Meekijken

29 Communiceren met kinderen

30 Repliek op Redactioneel PiP

31 Dupliek

37 Kijk op de ander

38 Vergeten woorden, vergeten praktijken

39 De casus

44 Koops over onderzoek

45 iPiP

46 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Wat de droom betekent