Pedagogische Studiën — Jrg. 93 (juni 2016) nr. 2

62 Beoordelingsinstrumenten in de kunstvakken – een review
T. Groenendijk, M. Damen, F. Haanstra en C. Van Boxtel

83 Sociale participatie in het secundair onderwijs in Oostenrijk gemeten met de Social Participation Quationnaire
M.G.P. Hessels en S. Schwab

97 Het verband tussen ongewenst gedrag en de leerpsychologische basisbehoeften van leerlingen in het voortgezet onderwijs
R.J. Oostdam, M.J.C. Koerhuis en R.G. Fukkink