Pedagogische Studiën — Jrg. 93 ( februari 2017) nr. 5/6

Thema: Het wettelijk lerarenregister en de betekenis van leren op de werkplek

270 Invoering van een wettelijk lerarenregister in het Nederlandse onderwijs: Inleiding op dit themanummer
M. Braaksma & W. Admiraal

274 ‘Een ander perspectief op professionele ruimte’: De onderwijsraad over professionele ruimte in het onderwijs
M. Braaksma & M. Bakker

278 Het lerarenregister en de betekenis van leren op de werkplek
W. Admiraal

281 Opleidingskunde: ontwikkelingen rond het opleiden en leren van professionals in onderwijs en bedrijfsleven (Herdruk 2006: jaargang 83, pag. 301-321)
N. Verloop & J.W.M. Kessels

302 Leren van professionals: onderzoek naar leren-op-de-werkplek van docenten (Herdruk 2001: jaargang 78, pag. 106-119)
C.H.E. Kwakman

316 Effecten van video-interactiebegeleiding (Herdruk 2007: jaargang 85, pag. 55-70)
R.G. Fukkink & L.W.C. Tavecchio

332 Lerend werken in de docentenwerkplaats: Praktijktheorieën van docenten over competentiegericht voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Herdruk 2005: jaargang 82, pag. 275-292)
A. Seezink & J.M.M. van der Sanden

350 Ondersteuning op curriculumontwikkelexpertise van docentontwikkelteams (Herdruk 2013: jaargang 90, pag. 4-20)
T. Huizinga, N. Nieveen, A. Handelzalts & J. Voogt

367 (Leren) onderzoeken door docenten in het voortgezet onderwijs (Herdruk 2010: jaargang 87, pag. 232-252)
P. Meijer, J. Meirink, D. Lockhors & H. Oolbekkink-Marchand

388 Goede praktijkvoorbeelden als hefboom voor professionalisering? Een explorerend onderzoek naar determinanten en kritische kenmerken (Herdruk 2009: jaargang 86, pag. 161-184)
G. Kelchtermans, K. Ballet, E. Peeters en A. Verckens

412 Inhoud jaargang 93, 2016

414 Redactionele medewerkers, 2016