Pedagogische Studiën — Jrg. 92 (december 2015) nr. 6

362 Beoordelingen door docenten: een analyse van de betrouwbaarheid van rapportcijfers
R.M. van der Lans, W.J.C.M. van de Grift en K. van Veen

380 Kwaliteit van toetsen binnen handbereik: Reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen
N.A.M. Maassen, D. den Otter, S. Wools, B.T. Hemker, G.J.J.M Straetmans en T.J.H.M. Eggen

394 De invloed van intrapersoonlijke factoren op studieresultaten van eerstejaars pabostudenten en de mediërende rol van academisch uitstelgedrag
L.B. Visser, F.A.J. Korthagen en J. Schoonenboom

413 De invloed van het verkorten van de heterogene brugperiode op leerprestaties, burgerschap en motivatie: een quasi-experimentele case study
L. Elffers, H.G. van de Werfhorst en M.M. Fischer

434 Inhoud jaargang 92, 2015
436 Redactionele medewerkers 2015