Pedagogische Studiën — Jrg. 92 (2015) nr. 5

290 Docenttraining Interactieve Instructie. Verandering van het lesgeven en de zelfstandige taakuitvoering van moeilijk lerenden.
H. Blik, H.M. Naayer, S. van Leeuwen en R. Hoekstra

308 De invloed van persoonlijkheid en motivatie op de ontwikkeling van leerstrategieën
L. Catrysse, L. Coertjens, V. Donche, T. van Daal en P. van Petegem

324 Motivatie om leraar te worden: Validering van het FIT-Choice instrument voor de Nederlandse context
M. Fokkens-Bruinsma, E.T. Canrinus, H. Korpershoek en S. Doolaard

344 Tussen meervoudige vuren: de implementatie van eentalig taalbeleid in een context van taaldiversiteit
J. Jaspers