Pedagogische Studiën — Jrg 92 (2015) nr. 4

214 De relatie tussen kunsteducatie en studieresultaten in relatie tot de SES-achtergrond van leerlingen en de SES-compositie van scholen
D. Vanherwegen, J. Vlegels, O. Agirdag, M. van Houtte en J. Lievens

234 Achtergronden van taalachterstanden bij jonge kinderen in Oost-Groningen
B.G. Poolman, A.E.M.G. Minnaert, P.P.M. Leseman en J.M. Doornenbal

254 De toegevoegde waarde van traditioneel vernieuwingsonderwijs: Een studie naar de verschillen in cognitieve en niet-cognitieve opbrengsten tussen daltonscholen en traditionele scholen voor primair onderwijs
P.H.M. Sins en S. van der Zee

275 Een vergelijking van compensatoir en conjunctief toetsen in het hoger onderwijs (discussiebijdrage)
N. Smits, H. Kelderman en J.B. Hoeksma