Pedagogische studiën — Jrg. 92 (2015) nr. 3

150 De didactiek van begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs: lesobservaties bij Nederlands en zaakvakken
T.R. Linthorst en K de Glopper

167 Opbrengstgericht werken in het primair onderwijs: een effectieve weg naar onderwijsverbetering?
H. Blok, G. Ledoux en J. Roeleveld

179 Competitie als game-element integreren in de BSO-klaspraktijk
S. Vandercruysse, S. van Weijnen, M. Vandewaetere en J. Elen

202 Rousseau en Arendt in de iPad-klas, de oudere wortels van hedendaagse discussies over technologie op school
P. de Bruyckere, E. Struyf en D. Kavadias