Pedagogische Studiën — Jrg. 92 (2015) nr. 2

82 Het effect van schoolcultuur op het verloop van zelfevaluaties: een padmodel vanuit lerarenperspectief
J. Vanhoof, P. van Petegem en S. de Maeyer

97 Gender en etnische diversiteit op school: een kwantitatief onderzoek naar genderverschillen in de relatie tussen etnische diversiteit en interetnische vriendschap
S. Thys

114 Pedagogical content knowledge van leerkrachten wiskunde en gedragswetenschappen: een verkenning van overeenkomsten en verschillen
F. Depaepe, K. Vermeir, A. Deketelaere, A. Appeltans, A. Berry en G. Kelchtermans

131 Docentonderzoek nader bekeken: een reviewstudie naar de aard en betekenis van onderzoek door docenten
R.C. Zwart, B. Smit en W.F. Admiraal