Pedagogische Studiën — Jrg. 93 ( december 2016) nr. 4

Curriculumontwerpteams in (inter)actie: Onderzoek naar de relatie tussen het netwerk van een ontwerpteam en draagvlak in het bredere docententeam.
H.M. Jonker, V.S.C. März, J.M. Voogt

De rol van de eerdere schoolloopbaan bij de overgang naar het secundair onderwijs.
J. Dockx, B. De Fraine, E. Stevens

Hangen cijferprestaties van leerlingen in het basisonderwijs samen met het gebruikte wiskundehandboek? Een mixed methods analyse.
E. Goffin, R. Janssen, E. Ameel, I. Thomassen, I. Avau, W. van Dooren

CLIL in het hoger onderwijs: naar geïntegreerd taal- en vakleren.
E. Struys, E. Consuegra, T. Somers, J. Surmont, M. van den Noort