Pedagogische Studieën — Jrg. 93 ( september 2016) nr. 3

119 Een goed begin is het halve werk: Het belang van kleinschalig onderwijs voor de interactie, zelfeffectiviteit en studiesucces in het eerste semester
J. Brouwer, E.P.W.A. Jansen, W.H.A. Hofman en A. Flache

136 De retentie van zelfregulatie, motivatie en self-efficacy in het voortgezet onderwijs na formatief toetsen in het basisonderwijs
K.D. Meusen – Beekman, D. Joosten- ten Brinke en H.P.A. Boshuizen

154 Invloeden van leerconcepties op het doorstroompatroon van leerlingen in de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs
E. Robbers, V. DOnche, S. De Maeyer en P. Van Petegem

178 Het sociaal netwerk van beginnende leraren in relatie tot hun professioneel zelfverstaan: Een exploratief onderzoek
L. Ooghe, L. Thomas, M. Tuytens, G. Devos en R. Vanderlinde