Pedagogische Studië‘n — Jrg. 89 (januari 2012) Nr. 1

3 Leerkracht zijn met lerarendiploma? Neen, dank u. / Een onderzoek naar de redenen van gekwalificeerde leraren om niet te starten in het onderwijs na afstuderen of na korte tijd eruit te stappen
K. Stryven, S. Vrancken, K. Brepoels, N. Engels & K. Lombaerts
Ingegeven vanuit Human Capital Theory (Tye & O’Brien, 2002) is onderzocht waarom afgestudeerde leraren van de initi‘le lerarenopleiding, na een investering van minstens drie jaar succesvolle studie, niet (meer) geneigd zijn om in het onderwijs te werken. De topreden om niet (meer) werkzaam te zijn in het onderwijs is het gebrek aan toekomstperspectief, zoals gebrek aan zekerheid van werk en loon en beperkte doorgroeimogelijkheden. Initiatieven gericht op de loopbaan van leraren en op extra steun, ook naar taakbelasting en relaties met ouders, tijdens de eerste vijf jaren bieden perspectief.

20 Een algemene benadering werkt niet. Disciplinaire verschillen als verklaring van studievoortgang in het hoger beroepsonderwijs
J.C. Kamphorst, W.H.A. Hofman, E.P.W.A. Jansen & C. Terlouw
In dit artikel
worden concepten uit Tinto’s interactionele theorie over de oorzaken van studie-uitval en Becher’s theorie over wetenschapgebieden ter verklaring van studievoortgang van eerstejaarsstudenten in het hoger beroepsonderwijs gecombineerd. De resultaten impliceren dat een generieke benadering voor het verklaren van studievoortgang, rendementsanalyses, kwaliteitszorg en verbetering van de aansluiting onvoldoende is. Meer aandacht is gewenst voor verschillen tussen sectoren.

39 Attitudes van Leerkrachten, ouders en leerlingen ten aanzien van inclusief onderwijs: Een overzichtsstudie
A. A. de Boer, S.J. Pijl en A.E.G.M. Minnaert
In deze overzichtsstudie wordt er een overzicht gegeven van variabelen die een positieve invloed hebben op de attitudes. De uitkomst van de studies laten zien dat alle drie groepen overwegend neutrale attitudes hebben. De discussie gaat in op de consequenties voor inclusief onderwijs in Nederland en mogelijkheden voor interventies om attitudes te bevorderen.

56 Conferentieverslag
EARLI 2011. Tweejaarlijkse bijeenkomst van de European Association of Researchers in Learning and Instruction, 30 augustus – 3 september 2011, Exeter, Verenigd Koninkrijk.
Enkele thema’s die aan de orde kwamen:
– Technologie en onderwijs
– Cognitieve processen bij ill-defined domains
– Zelfregulatie
– Geschiedenisonderwijs
– Wiskundeonderwijs


64 Inhoud jaargang 88, 2011

67 Redactionele medewerkers 2011