Pedagogische Studië‘n — Jrg. 88 (juli 2011) Nr. 4

231 Effectiviteit van facultatief aansluitonderwijs wiskunde in de transitie van voortgezet naar hoger onderwijs
D.T. Tempelaar, B. Rienties, W. Kaper, B. Giesbers, L. van Gastel, E. van de Vrie, H. van der Kooij & H. Cuypers
Wat is het effect van vrijwillig aansluitonderwijs, zoals het remedi‘rend wiskundeonderwijs dat op veel instellingen voor hoger onderwijs wordt gegeven ter verbetering van de doorstroom? En kunnen aansluitproblemen veroorzaakt door internationalisering van hoger onderwijs op adequate wijze worden aangepakt?

249 Naar curriculaire samenhang in de onderbouw van het voortgezet onderwijs
N. Nieveen, A. Handelzalts & I. van Eekelen
Hoe komen scholen tot een curriculaire samenhang en welke lessen zijn daaruit te trekken voor de toekomst. Nadere beschouwing van de bevindingen en adviezen voor toekomstige curriculumontwikkelactiviteiten binnen scholen.

266 Is de beginnende leraar klaar voor de praktijk?

K. Meynen, E. Struyf & S. Adriaensens
De ontwikkeling en validering van de vragenlijst BaCoBeLe*, een instrument voor het meten van de basiscompetenties van de beginnende leraar in Vlaanderen in het secundaire onderwijs.
*BaCoBeLe: BAsisCOmpetenties van de BEginnende LEeraren

283 Selectie en differentiatie in het Nederlandse onderwijsbestel
DISCUSSIE
H.G. van de Werfhorst
Gelijkheid, burgerschap en onderwijsexpansie in vergelijkend perspectief. Bespreking van het rapport “Vroeg of laat” van de Onderwijsraad, over het Nederlandse stelsel van vroege selectie.

298 AERA 2011
CONFERENTIEVERSLAG
C. van Boxtel, L. Claessens, J. van Drie, H. Pennings, B. Veldkamp & A. van der Want
Jaarlijkse bijeenkomst van de American Educational Research Association (AERE), 8 tot 12 april 2011, New Orleans, Louisiana, Verenigde Staten.