Pedagogische Studië‘n — Jrg. 88 (januari 2011) Nr. 1

3 Burgerschapscompetenties van jongeren in Nederland
G. Ledoux, F. Geijsel, R. Reumerman & G. ten Dam
In dit artikel de resultaten van een landelijk onderzoek naar de burgerschapscompetenties van jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs. Burgerschapscompetenties is gedefinieerd als de kennis, vaardigheden, attituden en reflectie die jongeren in een democratische en pluriforme samenleving nodig hebben om de sociale taken waarmee ze in hun alledaagse leven geconfronteerd worden adequaat te kunnen vervullen. Met behulp van variatie- en parti‘le correlatieanalyses zijn verschillen tussen leerlingen in onderlinge samenhang geanalyseerd. De resultaten laten verschillen zien met betrekking tot sekse, leeftijd, cognitief niveau, SES en herkomst van de leerling, evenals verschillen in burgerschapscompetenties die samenhangen met de stedelijke omgeving van de school waarop de leerlingen zitten.

23 Evaluatie van een beoordelingssysteem voor de kwaliteit van competentie-assessments
S. Wools, P.F. Sanders, T.J.H.M. Eggen, L.K.J. Baartman & E.C. Roelofs
In dit artikel wordt de ontwikkeling van een beoordelingssysteem voor de kwaliteit van competentie-assessments beschreven. Tijdens het evaluatieonderzoek werd dit beoordelingssysteem door elf assessmentsexperts gebruikt om de kwaliteit van een Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen Transport en Logistiek te beoordelen. Conclusie: het beoordelingssysteem is hiervoor in de huidige vorm nog niet geschikt. De experts zijn het in principe eens met de gemaakte ontwerpkeuzes, maar de gebruiksvriendelijkheid en de beoordelaarsovereenstemming dienen verhoogd te worden om een goede beoordeling van kwaliteit mogelijk te maken.

41 Wat motiveerde je om docent te worden? Relaties met professionele betrokkenheid en vertrouwen in eigen kunnen bij beginnende en ervaren docenten in het voortgezet onderwijs
M. Fokkens-Bruinsma & E.T. Canrinus
Dit onderzoek gaat in op de motivatie, de betrokkenheid en het vertrouwen in eigen onderwijsvaardigheden van docenten in het voortgezet onderwijs.