Pedagogische Studië‘n — Jrg. 87 (november 2010) Nr. 5

313 Burgerschapscompetenties: de ontwikkeling van een meetinstrument
G. ten Dam, F. Geijsel, R. Reumerman & G. Ledoux
De ontwikkeling van een meetinstrument voor burgerschapscompetenties van jongeren in de leeftijd van elf tot zestien jaar. Uit de literatuur zijn vier sociale taken afgeleid die exemplarisch zijn voor de burgerschapspraktijken van jongeren: democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten, omgaan met verschillen. Per sociale taak is gedefinieerd wat het adequaat kunnen vervullen van die taak veronderstelt aan kennis, attitude, vaardigheid en reflectie.

334 Over Belgen, Turken en schoonmoeders: Metalingu•stisch inzicht in de vroege adolescentie
I.I.C.M. de Milliano & J.J.H. Kurvers
Onderzoek naar het metalingu•stisch inzicht, een belangrijk deelaspect van geletterdheid, in de vroege adolescentie. Het onderzoek werd uitgevoerd op 91 leerlingen uit de eerste en derde klas van vmbo en het vwo. De vraag zou gesteld mogen worden (en wordt inmiddels ook al gesteld) of het onderwijs Nederlandse taalvaardigheid aan deze leerlingen voldoende groeipotentieel biedt.

350 Plaatsing van leerlingen met een beperking in het regulieronderwijs: De ontwikkeling van schoolvaardigheden, competentiebeleving en probleemgedrag
E.H. Kroesbergen, L. Sontag, R.C.M. van Steensel, P.P.M. Leseman & S.H.G. van der Ven
In dit artikel wordt gerapporteerd over een onderzoek naar de ontwikkeling van rugzakleerlingen in het basisonderwijs. Verschilt de ontwikkeling van rugzakleerlingen in het regulier onderwijs met die van rugzakleerlingen in het speciaal onderwijs. Het onderzoek geeft weer dat rugzakleerlingen in het reguliere basisonderwijs zich wat betreft zelfbeeld ten opzichte van klasgenoten en leerlingen met een rugzakje in het speciaal basisonderwijs zich in de loop van het schooljaar ongunstiger bleken te ontwikkelen. Er wordt afgesloten met de opmerking: Over de werking van alternatieve organisatievormen voor rugzakleerlingen is nog weinig bekend. De implementatie en uitvoering van dergelijke onderwijsmodellen zou dan ook gepaard moeten gaan met onderzoek waarin (gematchte paren van) leerlingen gedurende langere tijd gevolgd worden, teneinde de werking vast te stellen.

367 Twee academische proefschriften
BOEKBESPREKING
A. Verburgh & J. Elen
Een beetje ongewoon, worden in deze bespreking twee preofschriften besproken. Dit heeft zowel inhoudelijke als formele redenen. Het betreft:
– The research-teaching nexus in the humanities. Variations among academics. Academisch proefschrift Universiteit Leiden van G. Visser-Wijnveen, Leiden: Mosterd & Van Onderen, 2009.
– The research-teaching nexus in the sciences. Scientific research dispositions an teaching practice. Academisch proefschrift Universiteit Leiden van R. van der Rijst, Leiden: Mosterd & Van Onderen, 2009.