Pedagogische Studië‘n — Jrg. 87 (mei 2010) Nr. 3

163 “To teach is to touch a life forever”
IN MEMORIAM
Prof. dr. Jelle Sixma: geboren te Warga 1918, overleden te Odijk 2010. Hij was redactielid van Pedagogische Studië‘n (1978-1986) en hoogleraar Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit in Utrecht (1973-1983).

165 Effecten van toezicht op het basisonderwijs
M.C.M. Ehren
Resultaten van een onderzoek naar schoolverbetering als gevolg van toezicht op het basisonderwijs (onderwijsinspectie).

183 Een kritische discourseanalyse van het onderwijstijdschrift Klasse: ontwikkelen van een analytisch kader
A. Verckens, M. Simons & G. Kelchtermans
Klasse is een uitgave van de Vlaamse onderwijsoverheid en bedoeld als informatie- en communicatie-instrument met de onderwijspraktijk. Het doctoraatsonderzoek waarvan verslag wordt gedaan, maakt deel uit van het onderzoeksproject ‘On education and the public’, gefinancierd door het Fonds wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) en een Onderzoekstoelage van de Onderzoeksraad van de KU Leuven.

202 De taalkundige onderbouwing van spellingregels
A. Neijt & S. Kroon
De offici‘le uitleg van de spelling van tussenklanken in samenstellingen in het Groene Boekje (GB) vergeleken met de uitleg in de Van Dale Basisspellinggids (VDB).

219 Het oog van de meester
BOEKBESPREKING
Hans Hulshof
Een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Boekbespreking van academisch proefschrift (Rijksuniversiteit Groningen) door Th. Witte, Delft: Eburon, 2008.

222 Theaching in diversity

BOEKBESPREKING
Perry den Brok
Boekbespreking van academisch proefschrift (Universiteit van Amsterdam) door H. Radstake, Apeldoorn : Garant, 2009.