Pedagogische Studië‘n — Jrg. 87 (januari 2010) Nr. 1

Thema:
LEREN MET MULTIPELE REPRESENTATIES
IN COMPUTERGEBASEERDE LEEROMGEVINGEN


3 Leren met multipele representaties in computergebaseerde leeromgevingen
T. de Jong, T.H.S. Eysink & J. van Merri‘nboer
De in dit themanummer opgenomen hoofdstukken doen verslag van vier verschillende series onderzoeken en een overkoepelend project uit het aandachtsgebied.

9 Hypermedialeren: de invloed van instructieontwerp, leerlingkenmerken en ondersteuning

M. Opfermann, K. Scheiter & P. Gerjets
Hypermedialeeromgevingen worden gekenmerkt door een hoge mate van leerlingcontrole. Dit artikel geeft een overzicht van vier studies die de invloed onderzochten van instructieontwerp en individuele leerlingkenmerken op deze trade-off tussen voor- en nadelen van hypermedialeren.

27 Leren problemen oplossen met animaties
P. Wouters, F. Paas & J. van Merri‘nboer
Het observeren van animated models kan een effectieve instructiemethode zijn voor het leren oplossen van abstracte problemen. In drie experimenten met 4-vwo-leerlingen is onderzocht hoe zulke animated models voor het onderdeel kansberekening geoptimaliseerd kunnen worden. In dit artikel wordt geschreven over het onderzoek en de resultaten.

38 Steunvragen voor zelfverklaringen bevorderen de integratie van multipele representaties
K. Berthold, C. Groβe & A. Renkl
Als lerenden de informatie in multipele representaties moeten integreren zijn volgens Roy en Chi (2005) zelfverklaringen bijzonder geschikt om conceptueel begrip te bevorderen. Maar volgens de cognitievebelastingstheorie kan het genereren van zelfverklaringen bij het leren van complex materiaal ook tot overbelasting van het werkgeheugen leiden (Sweller, 2006). Dit roept de vraag op of zelfverklaringen het leren van complexe materialen met multipele representaties kunnen vergemakkelijken. Dit artikel bevat de bevindingen van drie experimenten waarbij de deelnemers uitgewerkte voorbeelden in de kansrekening bestudeerden.

51 De rol van externe representaties bij onderzoekend leren met computersimulaties
B. Kolloffel, T.H.S. Eysink & T. de Jong
Lesmateriaal kan op vele manieren worden gepresenteerd. In twee studies zijn de effecten van verschillende representatievormen op het verwerven van conceptuele, procedurele en situationele kennis onderzocht voor het domein van combinatoriek en kansrekening.

66 Leren in multimediale leeromgevingen: een vergelijking van instructiebenaderingen
T.H.S. Eysink & T. de Jong
Deze bijdrage rapporteert over twee studies die vier veel gebruikte instructiebenaderingen vergelijken:
a) hypermedialeren
b) observerend leren
c) uitleggend leren
d) onderzoekend leren.
De instructiebenaderingen, ge•mplementeerd in elektronische leeromgevingen, zijn vergeleken op leeruitkomsten en leerprocessen.

77 Nabeschouwing
E. Harskamp
De auteur gaat in de nabeschouwing nader in op zijn reflectie op de bijdragen in dit themanummer.

84 ALT-C 2009, In dreams begins responsibility – choice, evidence, and change
CONFERENTIEVERSLAG
Wilfried Admiraal
ALT-C 2009, ‘In dreams begins responsibility – choice, evidence, and change’, 8-10 september 2009, Manchester, Verenigd Koninkrijk. Verslag van deze conferentie.