Pedagogische Studië‘n — Jrg. 87 (december 2010) Nr. 6

375 Empirisch gefundeerde theorie voor literaire ontwikkeling en didactische differentiatie in de Tweede Fase
T.C.H. Witte, G.C.W. Rijlaarsdam & D.H. Schram
Dit artikel gaat over de totstandkoming van een didactisch instrumentarium dat is ontleend aan de ‘pedagogical content knowledge’ (Shulman, 1986) van docenten.

394 Socio/emotionele ge•ntegreerde leerlingenbegeleiding op school: de constructvaliditeit en betrouwbaarheid van de SEG-vragenlijst
K. Jacobs & E. Struyf
De doelstelling van elke onderwijsinstelling zou moeten zijn het stimuleren van de totale ontwikkeling van elk individu. Dit betekent niet alleen de verrijking van de intellectuele of cognitieve ontwikkeling, maar ook het verrijken van de persoonlijk, sociale en emotionele ontwikkeling, wat een ge•ntegreerde socio-emotionele begeleiding van leerlingen op school noodzakelijk maakt. In deze studie wordt de constructvaliditeit en de betrouwbaarheid onderzocht van een instrument om dergelijke ge•ntegreerde socio-emotionele leerlingbegeleiding te meten. De constructvaliditeit en de betrouwbaarheid van de Socio-Emotionele Ge•ntegreerde leerlingbegeleiding (SEG) stond in deze studie centraal.

412 Naar praktische ontwerpondersteuning voor docenten
F.J.J.M. Janssen, J.H. van Driel & N. Verloop
Decruciale rol van docenten bij het implementeren van onderwijsvernieuwingen wordt al lang onderkend. In dit artikel een pleidooi voor de ontwikkeling van praktische ontwerpondersteuning die enerzijds aansluit bij de onderwijsvernieuwing en anderzijds rekening houdt met beperkte tijd en omstandigheden waarin een docent lessen moet ontwerpen.

432 Explorations in learning and the brain: On the potential of cognitive neuroscience for educational science
BOEKBESPREKING
Prof. dr. Jos Beishuizen
Rapportage over de mogelijke waarde van neurowetenschappen voor onderzoek van onderwijs en de relatie tussen cognitieve psychologie en biologie, een coproductie van een negental auteurs: T. de Jong, T. van Gog, K. Jenks, S. Manlove, J.G. van Hell, J. Jolles, J.J.G. van Merri‘nboer, Th. van Leeuwen en A. Boschloo; Berlijn: Springer Verlag, 2009.

437 Inhoud jaargang 87, 2010

441 Redactionele medewerkers 2010