Pedagogische Studië‘n — Jrg. 86 (januari 2009) Nr. 1

3 “Per 1 januari 2009 neemt Theo Wubbels afscheid als voorzitter…”
VAN DE REDACTIE

4 Schoolsucces van Friese vmbo-leerlingen
H.de Boer, R.J. Bosker & M.P.C. van der Werf
Verschillen in onderwijspositie, schoolloopbaanrendement en examencijfers tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland

21 Welke overheid voor welk onderwijs?
A. Verekens, M. Simons & G. Kelchtermans
Een kritische studie van Vlaamse beleidsdocumenten

41 De weg naar transfer
L. Kneppers, C. van Boxtel & B. van Hout-Wolters
Een concept- en contextbenadering voor het vak economie in het voortgezet onderwijs

62 Opportunities for early literacy development: Evidence for home and school support
Academisch proefschrift van Judith Stoep, Apeldoorn: Garant, 2008
BOEKBESPREKING
Dr. Roel van Steensel

64 Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen
Academisch proefschrift van Kees Buijs, Utrecht: Universiteit Utrecht, 2008
BOEKBESPREKING
Dr. Jo M.C. Nelissen

67 De jaarlijkse European Conference on Games-Based Learning (ECGBL)
CONFERENTIEVERSLAG
Wilfried Admiraal & Jantina Huizinga
Verslag van de op 16 en 17 oktober 2008 in Barcelona gehouden conferentie