Pedagogische Studië‘n — Jrg. 86 (december 2009) Nr. 6

425 Discrepanties tussen schoolexamen- en centraal examencijfers bij allochtone leerlingen / Omvang en verklaringen
L.T.M. Rekers-Mombarg, G.J. Harms & M.P.C. van der Werf
Uit eerder onderzoek is bekend dat de cijfers op het centraal examen voortgezet onderwijs (vo) gemiddeld lager zijn dan de schoolexamencijfers en dat dit voor allochtone leerlingen in sterkere mate geldt. In dit onderzoek worden individuele examencijfers geanalyseerd van 15.153 leerlingen in het Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen 1999 onderzoek en landelijke eindexamencijfers 2006 van vwo-leerlingen.

443 Zoeken naar samenhang / De rol van ‘betekenisafstemming’ in de interactie tussen docent en vernieuwing

J. Luttenberg, J. Imants, K. van Veen & T. Carpay
De manier waarop docenten met vernieuwing omgaan wordt vaak begrepen in termen van meewerken en weerstand bieden. In dit artikel wordt een andere benadering verkend. De studie richt zich op de interactie tussen docenten en vernieuwingen binnen de school. Doel is meer inzicht te krijgen in de manier waarop docenten hun eigen referentiekaders afstemmen op die van vernieuwingen.

459 Een dynamische test voor cognitieve vaardigheden van anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs in Vlaanderen
E. Vande Gaer, K. Verschueren, E. Buyse, V. Germeijs & W. Magez
In een steekproef van 462 leerlingen uit de Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) werden de psychometrische eigenschappen van de COVAAR-II, een cognitieve-vaardighedentest, ge‘valueerd. Deze evaluatie gebeurde zowel voor de oorspronkelijke versie met uitgebreide oefenfase als voor een versie met beperkte oefenfase.

474 20 Jaar Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek: Een retrospectief
J. van Merri‘nboer, I. Wopereis, R. Bosker, B. Creemers, T. de Jong, J. Scheerens & P.R.J. Simons
NOTITIE
Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO) bestaat meer dan 20 jaar. Dit artikel blikt terug op de ontwikkeling van de school en onderzoekt of de doelstellingen bereikt zijn:
1] het bevorderen van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs voor promovendi;
2] het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijskundige onderzoek, en
3] het bevorderen van samenwerking.
Vervolgens wordt de groei en bloei van ICO besproken aan de hand van een onderzoek, waarbij voor elk van de drie doelen is nagegaan hoe ICO zich over een periode van twee decennia ontwikkeld heeft. De terugblik eindigt met de bespreking van toekomstgerichte ontwikkelingen binnen ICO.

482 Vrije en reguliere scholen vergeleken
BOEKBESPREKING
Sjoerd Karsten
Boekbespreking van het academisch proefschrift Vrije en reguliere scholen vergeleken, door Hilde Steenbergen, Groningen : Rijksuniversiteit Groningen, 2009

485 Promovendi-activiteiten, Onderwijs, een kwestie van emancipatie en (on)gelijkheid / De 34ste Onderwijs Research Dagen (ORD), 27-29 mei 2009, Leuven
CONFERENTIEVERSLAG
Hanke Korpershoek, Chantal Gorissen, Jantina Huizenga, Ilse Ruys & Harmen Schaap
Verslag van de 34ste Onderwijs Research Dagen (ORD) op 27-29 mei 2009 te Leuven.

48
8 SIG 16, Metacognition / De 13e tweejaarlijkse conferentie van de European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), 25-29 augustus 2009, Amsterdam
CONFERENTIEVERSLAG
Gonny Schellings
Verslag van de tweejaarlijkse conferentie van de European Association and Instruction (EARLI) op 25-29 augustus 2009 te Amsterdam.

491 Inhoud jaargang 86 (2009)

495 Redactionele medewerkers 2009