Pedagogische Studië‘n — Jrg. 85 (juni 2008) Nr. 3

Speciaal ORD-nummer (Onderwijs Research Dagen)

123 Zorgvuldig en veelbelovend onderwijs
S. Doolaard & R.J. Bosker
Inleiding op dit ORD-nummer (Onderwijs Research Dagen).

125 Persoon-groepsdissimilariteit in de betrokkenheid bij pesten en de relatie met de sociale status
M. Sentse, R. Scholte, C. Salmivalli & M. Voeten
In deze studie is het persoon-groepsdissimilariteit-model getoetst voor derelatie tussen enerzijds pesten en gepest worden en anderzijds sociale status. Dit model veronderstelt dat kinderen meer verworpen zullen worden door klasgenoten wanneer zij gedrag laten zien dat afwijkt van de groepsnorm. In de conclusie en discussie worden suggesties voor toekomstig onderzoek en interventies gegeven.

141 Zijn bta’s nerds?
H. Korpershoek, H. Kuyper & M.P.C. van der Werf
Verschillen in persoonlijkheid, sociale contacten en vrijetijdsbesteding tussen jongens met natuur & techniek en jongens met andere profielen. De keuze voor natuur & techniek kon nauwelijks voorspeld worden uit persoonlijkheidskenmerken. Stereotypering van bta’s als nerds is dus slechts gedeeltelijk gegrond.

157 Leraren in een nieuwe klas

M.T. Mainhard, M. Brekelmans, Th. Wubbels & P. den Brok

De eerste maanden van een nieuw schooljaar in relatie met de docent-klasrelatie en de leerprestaties.

174 Zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs
I. van der Veen, E. Smeets & M. Derriks
Omvang, typen problemen en de schoolloopbaan.

195 Dupliek: een te simpele voorstelling van zaken
K.P.E. Gravemeijer & P.A. Kirschner
Roel Bosker plaatste in dit tijdschrift (Jaargang 85, nr. 1, pag. 49) een aantal kritische kanttekeningen bij ons artikel “Naar meer evidence based onderwijs?” (Gravemeijer & Kirschner, 2007). In deze reactie betogen we dat Bosker de vraag naar wat ‘evidence’ is, versimpelt door niet in te gaan op ons argument dat er in onderwijsonderzoek meer valt te bewijzen dan ‘dat iets werkt’. Dat hij de problemen die zich bij de uitvoering van ‘randomized controlled trials’ voordoen, onderschat. En dat hij het probleem van de theoriepraktijktrelatie eenzijdig benadert.

198 Reflecties op het Programma Onderwijsonderzoek 2008-2011
NOTITIE
W. Jochems & J. van Merri‘nburg

205 Advancing the European Education Agenda
Conferentieverslag
Anneleen Verckens & Liselotte Van de Perre

Internationaal congres van het European Education Policy Network (EEPN) en Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing KULeuven, 30 november en 1 december 2007, Leuven en Brussel.