Pedagogische Studië‘n — Jrg. 85 (februari 2008) Nr. 1

3 Sekseverschillen in onderwijsloopbanen in Nederland
A. van Langen, G. Driessen & H. Dekkers
Beschrijving van de resultaten van een studie naar mogelijke ontwikkelingen in onderwijsloopbanen van jongens en meisjes gedurende het afgelopen decennium.

16 Affix-informatie, woordenboekgebruik en transfer bij tweede-taalverwervers in een adaptieve leeromgeving
I.I.C.M. de Milliano, A. Vermeer, G.J. Hootsen & R. van der Werf
Bij 72 volwassen tweede-taalverwervers is het gebruik onderzocht van een digitaal woordenboek met informatie over woordvormingregels bij het lezen van teksten in een adaptieve e-learning-omgeving. Uitkomsten zijn te interpreteren als transfer van affixkennis, opgedaan bij het raadplegen van affixinformatie bij de tekst-items, en overgedragen naar woorden die niet in de teksten stonden.

32 Worstelen met werkdruk. De ervaring van intensificatie bij leerkrachten in het basisonderwijs
K. Ballet & G. Kelchtermans
Rapportage over een onderzoek waarin de relatie tussen de veranderingsoproepen enerzijds en de beleving van de beroepssituatie door leerkrachten anderzijds ontrafeld wordt. De analyse reveleert onder meer de complexe medi‘rende processen van bufferen en filteren door de werkcondities ten aanzien van oproepen tot verandering en nieuwe verwachtingen en laat ook zien welke centrale rol het professioneel zelfverstaan van de betrokken leerkrachten daarin speelt.

49 Naar meer evidence based onderwijs!
DISCUSSIE
R.J. Bosker
In een kritische bespreking van ‘Naar meer evidence based onderwijs’ (Onderwijsraad, 2006) sommen Gravemeijer en Kirschner een groot aantal bezwaren op tegen dit advies van de Onderwijsraad. Die bezwaren snijden niet altijd hout ….

52 The learning portfolio as a tool for stimulating reflection by student teachers
BOEKBESPREKING
M. Endedijk & J. Vermunt
Academisch proefschrift. Leiden University: ICLON Graduate School of Teaching Universiteit Leiden, 2006, 147 pagina’s van DŽsirŽe D. Mansvelder-Longayroux