Pedagogische Studië‘n — Jrg. 85 (december 2008) Nr. 6

In de rubriek DISCUSSIE:
Tijd voor Onderwijs – Het rapport Dijsselbloem

403 Sociale steun, persoonlijk netwerk en studiesucces in het hoger onderwijs
L. Doeven-Eggens, M.P.C. van der Werf & R.J. Bosker
In dit artikel is onderzocht in welke mate sociale steun en persoonlijke netwerken invloed hebben op het behalen van een diploma en op het studietempo van studenten in het universitaire onderwijs. Daarnaast is gekeken of prestatiemotivatie, studiegerelateerd welbevinden, tijdsbesteding, uitstelgedrag en zelfvertrouwen een medi‘rende rol spelen in deze relatie. Het onderzoek is een follow-up van de VOCL-cohort 1989, maar is uitsluitend gericht op die leerlingen die na het voortgezet onderwijs zijn doorgestroomd naar een universitaire opleiding.

420 Leren door corrigeren
A.B.H. Bos, C. Terlouw & A. Pilot
De leerwinst van de leerling-beoordelaar bij het nakijken van het werk van medeleerlingen in voortgezet btaonderwijs. Experiment ingegeven om tijdwinst voor de docent te behalen.

434 Stimuleren van ontdekkend leren met behulp van proceswerkbladen

K. de Jong & S. Brand-Gruwel
Stimuleren van ontdekkend leren met behulp van proceswerkbladen: effecten op taakprestaties en metagognitieve kennis. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de effecten van procesbegeleiding, binnen een omgeving voor ontdekkend leren, op taakprestatie en metacognitieve kennis binnen de groepen 7 en 8 van de basisschool.

451-475 Tijd voor Onderwijs – Het rapport Dijsselbloem
DISCUSSIE
451 Redactionele inleiding
R.J. Bosker
451 Dijsselbloem en de wetenschap
G.W. Meijnen
458 Veranderend onderwijs in een veranderende samenleving
W.H.F.W. Wijnen
464 De ondraaglijke lichtvaardigheid van het onderwijsbeleid?
S. Karsten
469 Een persoonlijke reflectie vanuit Vlaanderen over het rapport Dijsselbloem ‘Tijd voor Onderwijs’
J. Lowyck


476 Evidence-based design of workplace learning
Academisch proefschrift van Frank Blokhuis, Enschede: Universiteit Twente, 2006
BOEKBESPREKING
M. Mulder

480 Facilitating online learning conversations. Exploring tool affordances in higher education
Academisch proefschrift van Jakko van der Pol, Utrecht: Universiteit Utrecht, 2007
BOEKBESPREKING
D. Lockhorst, P. Brouwer, M. Dobber & I. Vandyck

483 International Conference for the Learning Sciences (ICLS)

CONFERENTIEVERSLAG
Frans Prins & Paul Kirschner (red.)
Verslag van de op 23 tot 28 juni 2008 gehouden International Conference for the Learning Sciences (ICLS)

491 VOR-bulletin

493 Inhoud jaargang 85

498 Redactionele medewerkers 2008