Pedagogische Studië‘n — Jrg. 85 (augustus 2008) Nr. 4

Thema: BEOORDELEN VAN DOCENTEN

219 Beoordeling van docenten
THEMA
D. Beijaard & M. Brekelmans

Inleiding op dit themanummer

222 De validiteit van het beoordelen van docentcognities en docentgedrag in docentportfoliobeoordelingen
THEMA
M. van der Schaaf, K. Stokking & N. Verloop
In dit onderzoek stelden 18 ervaren docenten portfolio’s samen. De auteurs bedicussi‘ren de implicaties van de resultaten en geven suggesties voor verder onderzoek.

240 De betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid van competentiebeoordelingen op basis van een videodossier
THEMA
M.E.J. Bakker, P. Sanders, D. Beijaard, E, Roelofs, D. Tigelaar & N. Verloop
Een onderzoek dat beoogt te achterhalen of en op welke manier ontwerpprincipes een bijdrage leveren aan het waarborgen van de betrouwbaarheid en validiteit van competentiebeoordelingen. Nagegaan is in hoeverre ten aanzien van de coachcompetentie van docenten in het mbo op basis van een videodossier betrouwbaar wordt gescoord door beoordelaars en in hoeverre de beoordelingen van de ‘coachperformance’ van docenten in afzonderlijke videofragmenten generaliseerbaar zijn naar het beoogde universum van videofragmenten.

261 Validiteit in paarsgewijze beoordelingen van docentcompetenties
THEMA
M. Nijveldt, M. Brekelmans, D. Beijaard, Th. Wubbels & N. Verloop
Verschillende auteurs hebben gesuggereerd dat de kwaliteit van beoordelingsprocessen kan worden versterkt door samenwerking tussen beoordelaars, maar tot nu toe is weinig empirisch onderzoek beschikbaar over de aard van gezamenlijke beoordelingsprocessen en de wijze waarop samenwerking de validiteit van beoordeling kan bevorderen.

280 Op weg naar congruentie tussen opleiden en beoordelen van docenten: een raamwerk voor competent handelen

THEMA
E. Roelofs
Een van de voorwaarden voor de alom bepleite congruentie tussen competentiegericht opleiden en assessment is het hanteren van een gemeenschappelijk referentiekader voor verschillende betrokkenen. In dit artikel wordt een model voor competent handelen gepresenteerd, dat die functie kan vervullen.

294 Wat is er mis met beoordelen?
THEMA / DISCUSSIE
H. Tillema
In deze discussiebijdrage een blik op nogal wat kwesties die spelen rondom het beoordelen van docenten.

305 Tripliek: een onnodig gecompliceerde voorstelling van zaken

DISCUSSIE
R.J. Bosker
In het kader van de discussie rond het rapport ‘Naar meer evidence based onderwijs’ van de Onderwijsraad (2006) zijn hierover in Pedogogische Studi‘n achtereenvolgens de discussiebijdragen van K.P.E. Gravemeijer & P.A. Kirschner (2007), R.J. Bosker (2008) en wederdom K.P.E. Gravemeijer & P.A. Kirschner (2008) geplaatst. de redactie dankt de auteurs voor hun waardevolle bijdragen en beschouwt met deze laatste bijdrage van Bosker de discussie als gesloten.

309 Worstelen met werkdruk: de ervaring van intensificatie bij leerkrachten in het basisonderwijs
Katrijn Ballet
Academisch proefschrift, Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2007
BOEKBESPREKING
Jeroen Imants

312 The teasures of schematising. The effects of schematizing in early childhood on the learning processes and outcomes in later mathematical understanding
Mari‘lle Poland
Academisch proefschrift, Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, 2007
BOEKBESPREKING
Jo M.C. Nelissen

315 VOR-bulletin

Vereniging voor Onderwijsresearch