Pedagogische Studië‘n — Jrg. 85 (april 2008) Nr. 2

59 Spijbelen aan het einde van het basisonderwijs en het begin van het voortgezet onderwijs
F. Tinga, R. Veenstra & S. Lindenberg
In hoeverre kan dit risicogedrag voorspeld worden door de invloed van sociale bindingen en zelfcontrole…

76 Effectieve tekststructuur voor het vmbo
J. Land, T. Sanders & H. van den Bergh
Een corpus-analytisch en experimenteel onderzoek naar tekstbegrip en tekstwaardering van vmbo-leerlingen voor studieteksten.

95 Een Nederlandstalige versie van de Approaches to Teaching Inventory (ATI): een valide instrument om onderwijsaanpak van docenten in het hoger onderwijs te meten?
A. Stes, S. de Maeyer & P. Van Petegem
De ATI wordt gebruikt om de onderwijsaanpak van docenten hoger onderwijs in kaart te brengen. In deze studie wordt nagegaan of de positieve resultaten hiervan ook gelden voor de Nederlandstalige versie.

107 Versterking leerkracht?
NOTITIE
J. M. Waterreus
Het kabinet wil ruim 1 miljard euro investeren in de positie van de leraar. Deze middelen zijn hard nodig om te zorgen voor concurrerende arbeidsvoorwaarden in het onderwijs, maar vragen wel om een gedifferentieerde inzet…

116 Teaching web literacy in primary education
BOEKBESPREKING
S. Brand-Gruwel
Academisch proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2007, 205 pagina’s van Els Kuiper.