Pedagogische Studië‘n — Jrg. 84 (november 2007) Nr. 5

Thema: WISKUNDE EN ICT

327 Wiskunde en ICT

K.P.E. Gravemeijer, A. Bakker & T. Wubbels

Inleiding op het themanummer: ICT als hulpmiddel bij zelfstandig leren van wiskunde

330 Ontwikkelingsonderzoek als methode voor onderzoek rond innovatieve leergangen
K.P.E. Gravemeijer & P.A. Cobb
Drie fasen van onderzoek – voorbereidende fase, het onderwijsexperiment zelf en de retrospectieve fase – en het specifieke karakter van de doelen van ontwikkelingsonderzoek en de daarmee samenhangende kenmerken van de verantwoording van de opbrengst daarvan.

340 Diagrammatisch redeneren als basis voor begripsontwikkeling in het statistiekonderwijs
A. Bakker
De centrale onderzoeksvraag in dit artikel: Hoe een serie onderwijsactiviteiten met minitools (Java-appels) het diagrammatisch redeneren van leerlingen in een tweede klas havo-vwo ondersteunde en hoe dit leidde tot een begrip van verdeling in relatie tot andere statistische begrippen en diagrammen.

358 Instrument, orkest en dirigent: een theoretisch kader voor ICT-gebruik in het wiskundeonderwijs
P. Drijvers
Instrumentele benadering vormt een breed toepasbaar kader voor het onderzoek naar het gebruik van ICT-gereedschap bij het leren van wiskunde en het levert specifieke bijdragen waarin andere theoretische kaders niet lijken te voorzien. Nader onderzoek verdient aanbeveling.

375 Wiskundeonderwijs met computeractiviteiten vraagt constructieruimte voor leerlingen
L.M. Doorman
Beschrijving van een onderzoek naar het gebruik van de computer bij het leren van wiskunde volgens een benadering van geleid heruitvinden.

391 Samenwerkend computerondersteund wiskunde leren en de rol van de docent in havo-4
M. Pijls, R. Dekker, B. van Hout-Wolters & M. Veenman
Werkhouding en motivatie in samenhang met de problemen en de successen bij het begeleiden van samenwerkend onderzoekend wiskunde leren in havo-4

407 Ontwikkeling van een leeromgeving voor samenwerkend leren
D.J. Hoek
Hoe ontwikkelde docentinstructie zich gedurende een schooljaar en wat is de mogelijke invloed van deze ontwikkeling geweest op de interacties bij het samenwerkend leren.

418 Wiskunde en ICT

G. Kanselaar, W. van Dooren & L. Verschaffel
Een discussiebijdrage in de vorm van een kritische bespreking van de zes artikelen die voortgekomen zijn uit het NWO-aandachtsgebied ‘ICT als hulpmiddel bij het zelfstandig leren van wiskunde’ in deze uigave van Pedagogische Studië‘n.