Pedagogische Studië‘n — Jrg. 84 (augustus 2007) Nr. 4

259 Determinanten van burgerschapsvorming bij jongeren
M. Hooghe, T. Reeskens, D. Kavadias & E. Claes
Een internationaal vergelijkend onderzoek naar kiesintenties bij 14-jarigen

277 Programma Alternatieve Denkstrategie‘n (PAD)
J. Louwe, C.W. van Overveld, W. Merk, B. Orobio de Castro & W. Koops
De invloed van het Programma Alternatieve Denkstrategie‘n (PAD) op reactieve en proactieve agressie bij jongens in het primair onderwijs: effecten na ŽŽn jaar

293 Een vergelijking van de perspectieven van docenten in het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs op onderwijzen en leren in de context van onderwijsvernieuwingen
H.W. Oolbekkink-Marchand, J. van Driel & N. Verloop
De uitkomsten van het onderzoek lieten drie perspectieven zien die gekarakteriseerd werden als 1) ontwikkelingsgericht en gedeelde sturing, 2) kennisgericht en sterke sturing en 3) meningsvormingsgericht en losse sturing.

309 ‘Denken en handelen van docenten’
BOEKBESPREKING
Ilona Mathijssen
Utrecht: IVLOS-reeks, 2006, 176 pagina’s

313 Kroniek: impressies van de AERA 2007 in Chicago
Conferentieverslag
Jan van Driel & Rob Martens
De ‘Annual Meeting’ van de American Educational Research Association die van 9 t/m 13 april 2007 plaats vond.

322 VOR-bulletin
Vereniging voor Onderwijsresearch