Pedagogiek — Jrg. 31 (mei 2011) Nr. 1

Thema: VADERSCHAP, ROL VAN VADERS IN OPVOEDING VAN KINDEREN EN DIVERSITEIT IN VADERSCHAP

3 ‘Vaderschap, rol van vaders in opvoeding van kinderen en diversiteit in vaderschap’
THEMA
Louis Tavecchio & Henny Bos
Inleiding op het themanummer.

11 Verschillen tussen vaders en moeders in de relatie tussen opvoedingsgedrag en sociale angst van hun kinderen
THEMA
Mirjana Majdandzic, Eline Mšller, Susan Bšgels & Dymph Van Den Boom
In dit observatieonderzoek werden twee onderzoeksvragen onderzocht. Ten eerste werden verschillen in opvoedingsgedrag tussen vaders en moeders bekeken. De tweede onderzoeksvraag was of er een verschil was tussen vaders en moeders in de invloed van opvoedingsgedrag op sociale angst van het kind.

29 Vaders en voorlezen. Een onderzoek naar voorlezen door vaders in lage-inkomensgezinnen in de Verenigde Staten
THEMA
Elisabeth Duursma
Onderzoek naar voorlezen richt zich voornamelijk op moeders en er is weinig bekend over vaders en voorlezen. Dit onderzoek richtte zich op voorlezen door ongeveer 800 vaders en moeders met jonge kinderen in lage-inkomens gezinnen in de Verenigde Staten.

53 ‘Vaderschap is geen playstation’. Vaderschap versterken bij Afro-Caribische mannen
THEMA
Marjolijn Distelbrink & Susan Ketner
In de helft van de Surinaamse en Antilliaanse gezinnen in Nederland ontbreekt een vader. Dit artikel bespreekt de achtergronden en mogelijke effecten daarvan en de manier waarop vaders uit deze groepen zelf tegen hun rol als vader en het grote aantal afwezige vaders aankijken.

68 Kinderen in stiefvadergezinnen: relaties met vaders en stiefvaders
THEMA
Esther M. Hakvoort, Henny M.W. Bos, Frank van Balen & Jo M.A. Hermanns
Kinderen die opgroeien in een stiefvadergezin hebben doorgaans zowel een uitwonende vader, als een stiefvader. In deze studie zijn de relaties die kinderen hebben met beide vaderfiguren nader bekeken en is de samenhang met het welbevinden van kinderen onderzocht.
Zie ook: Errata op pag. 194 van Pedagogiek Jrg. 31 (augustus 2011) Nr. 2.

83 Homoseksuele mannen die na hun coming-out vader zijn geworden
THEMA
Henny Bos & Floor van Rooij
In deze studie werd onderzocht of er verschillen zijn tussen homovader gezinnen en heteroseksuele gezinnen met betrekking
tot de vader-kind relatie, ervaringen van ouderlijke stress door vaders en met betrekking tot het welzijn van de kinderen.

103 Ouderverstoting en de vergeten vaderlijke opvoedingsverantwoordelijkheid
THEMA
Joep Zander
Forumbijdrage.
Zie ook: Errata op pag. 194 van Pedagogiek Jrg. 31 (augustus 2011) Nr. 2.