Pedagogiek — Jrg. 31 (augustus 2011) Nr. 2

117 De relatie tussen opvoeding, socialisatie, ontwikkeling en radicalisering: overzicht van en hiaten in de beschikbare kennis
Trees Pels & Doret de Ruyter
Er is geen reden om aan te nemen dat radicalisering afneemt of dat terrorisme geen vruchtbare bodem kent. Het is opvallend dat er nog steeds een groot gebrek aan kennis is over de relatie tussen radicalisering en socialisering, opvoeding en de ontwikkeling van jongeren, terwijl radicalisering relatief vaker voorkomt onder adolescenten en de leeftijd van geradicaliseerde jongeren steeds lager wordt. Dit artikel beschrijft de wetenschappelijke kennis die aanwezig is alsmede de gaten die nog moeten worden gevuld. De auteurs eindigen het artikel met voorstellen voor pedagogisch onderzoek, dat richtlijnen kan opleveren voor het voorkomen van radicalisering.

134 Ik dacht: ‘Ik ga gewoon naar de middelbare school.’ / Over de betekenis van hulpbronnen in de schoolloopbaan van leerlingen
Danielle van de Koot-Dees, Rosa Rodrigues & Jan Terwel
Dit artikel betreft een longitudinaal, overwegend kwalitatief onderzoek naar de schoolloopbaan van leerlingen. De vraagstelling is: Hoe verloopt de schoolloopbaan van leerlingen van 10-21 jaar, hoe wordt dit verloop door hen ervaren en wat is de betekenis van ‘resources’ in de ontwikkeling van deze leerlingen? Het artikel beschrijft vanuit het perspectief van de leerling hoe schoolloopbanen verlopen.

155 Mogelijke verklaringen voor onderwijsachterstanden van jongens
Geert Driessen & Annemarie van Langen
Recentelijk is er een hernieuwde aandacht voor de invloed van de sekse van een leerling op diens onderwijsprestaties. Anders dan enkele decennia geleden staat nu echter de achterstand van jongens centraal. In de literatuur worden uiteenlopende verklaringen gegeven voor de verslechterde positie van jongens. Grofweg kunnen daarbij twee perspectieven worden onderscheiden, namelijk het biologisch-genetische en het sociaal en cultureel-maatschappelijke.

172 Daar Heb Jij Niets Mee te Maken! / Longitudinale relaties tussen privacyschending en ouder-adolescentconflict
Loes Keijsers, Skyler Hawk, Bill Hale & Wim Meeus
Het reguleren van de grenzen van privacy tussen jongeren en ouders is moeilijk, aangezien jongeren steeds trachten de grenzen van hun privŽdomein te verruimen. Als jongeren het idee hebben dat hun ouders de privacygrenzen overtreden kan dit leiden tot conflicten, maar een hoger niveau van conflicten zou er ook aan kunnen bijdragen dat jongeren een toenemend gevoel hebben van privacyschending.

188 Ouderlijke conflicten als bron van ouderverstoting
Ed Spruijt
Forumbijdrage.

194 Errata bij Pedagogiek Jrg. 31 (mei 2011) Nr. 1.