Pedagogiek — Jrg. 30 (juli 2010) Nr. 2

101 Dilemma’s van burgerschapsvorming in het protestants christelijk basisonderwijs: de keuze van kinder-literatuur
THEMA
Erna van Koever & Yvonne Leeman
Alle basisscholen kunnen worden geconfronteerd met het verzoek van ouders zich, ter wille van een ongestoorde levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van hun kind, terughoudend op te stellen in de opvoeding. Zo’n verzoek lijkt een privŽkwestie, maar is het niet, want de school heeft een socialiserende taak, waarin zeker in een pluriforme samenleving, altijd een afweging moet worden gemaakt van de reikwijdte van het gemeenschappelijk deel.

121 Groepsfunctioneren in de kinderopvang, een conceptueel kader
Mireille C. Aarts & J. Marianne Riksen-Walraven
In de Nederlandse kinderopvang beschouwt men het functioneren van de groep of kortweg het ‘groepsfunctioneren’ als relevant. Maar wat verstaan we precies onder ‘groepsfunctioneren’? Om te weten op welke manier het groepsfunctioneren kan worden bevorderd, is nader onderzoek nodig. Om dit te kunnen uitvoeren, moet het functioneren van kinderopvanggroepen allereerst kunnen worden gemeten. Zoals in de inleiding van dit artikel is aangegeven is een dergelijk instrument nog niet voorhanden. De volgende stap is dus de ontwikkeling hiervan. De hier gepresenteerde definitie is termen van onderscheidende dimensies kan daarbij een bruikbaar uitgangspunt vormen.

138 Waar Bemoei Jij Je Mee? Privacyschending als Gevolg van Monitoring door Ouders|
Skyler T. Hawk, Loes Keijsers, William W. Hale III, Quinten Raaijmakers & Wim Meeus
Privacy is belangrijk voor individuen in elke leeftijdsfase, echter privacybehoeften en verwachtingen veranderen ook met de leeftijd. Deze studie geeft onder andere een empirische onderbouwing voor een suggestie van Kerr en Stattins (2000) dat jongeren vragen en controle door ouders als een inbreuk op hun privacy kunnen interpreteren. Het onderhandelen over privacygrenzen zou kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van realistische verwachtingen over autonomie van jongeren (Collins & Luebker, 1994). Het lijkt dat ouders die erop vertrouwen dat hun kind relevante zaken met hun bespreekt er goed aan doen om dit vertrouwen expliciet uit te spreken naar hun kind en gebruik te maken van monitorstrategie‘n die jongeren de ruimte laten om controle te houden over hun persoonlijke leven en informatie.

154 Openbare les ‘Systematisch Žn Flexibel. Methodiekontwikkeling in het spanningsveld tussen evaluatie en beleid
Louis Tavecchio
Onderzoek hoe informatie-uitwisseling over maatschappelijke kwesties (liefst sneller) tot stand komen en hoe je die kunt optimaliseren.

175 Richtlijnen voor de auteurs