Pedagogiek — Jrg. 29 (mei 2009) Nr. 1

Thema: KINDEREN, JONGEREN, SEKSUALITEIT EN OPVOEDING

3 Kinderen, jongeren, seksualiteit en opvoeding
THEMA
Henny Bos & Doret de Ruyter
Inleiding op het themanummer.

10 Opvoeding en seksuele ontwikkeling van adolescenten: Een literatuurstudie

THEMA
Hanneke de Graaf, Ine Vanwesenbeeck, Liesbeth Woertman & Wim Meeus

Overzichtsartikel dat een stap verder gaat dan alleen het beschrijven van samenhangen tussen de drie dimensies van opvoeding en seksuele ontwikkeling van jongeren. Ook geeft het overzicht suggesties voor alternatieve, wederzijdse verklaringen voor de verbanden tussen opvoeding en seksuele ontwikkeling.

32 Seksualiteit in de kinderopvang. De invloed van leidsters op de seksuele ontwikkeling
THEMA
Channah Zwiep & Glen Colegem

Dit artikel richt zich op de seksuele opvoeding van jonge kinderen door leidsters in de kinderopvang.

45 Seksuele vorming en de persoonlijkheid van de leraar
THEMA
Greetje Timmerman
In dit artikel worden de belangrijkste resultaten weergegeven van een tweetal kleinschalige onderzoeken naar seksuele vorming. Het eerste onderzoek betreft een leerlingenonderzoek (n=266) naar de onderwijspraktijk van seksuele vorming op een zevental scholen voor voortgezet onderwijs. Het tweede is een lerarenonderzoek (n=20), waarin we onderzochten wat voor Kohnstamm en zijn collega’s in 1925 buiten kijf stond: het gewicht van de persoonlijkheid van de leraar in de seksuele opvoeding van jongeren.

60 Seksuele en relationele vorming in het voortgezet onderwijs
THEMA
Daphne van de Bongardt, Ineke Mouthaan & Henny Bos
Dit artikel is een bewerking van de masterscriptie ‘Teaching sexuality education in the Netherlands: Just another topic …?’ voor de master Gender, Sexuality and Society (ISHSS).

78 Seks tussen volwassenen en kinderen – wat is daar mis mee?
THEMA
Jan Willem Steutel
In dit artikel wordt gezocht naar antwoord op de vraag: Kunnen we met argumenten aannemelijk maken dat seks tussen volwassenen en kinderen moreel verkeerd of moreel ontoelaatbaar is?

95 Disability history : A foucauldian perspective
Pieter Verstraete
Leuven: Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen/Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek, 2008
BOEKBESPREKING
Annemieke van Drenth

99 Cultuur en lichaam. Een cultuurpsychologisch perspectief op patronen in gedrag
Paul Voestermans & Theo Verheggen
Oxford: Open Universiteit Nederland/Blackwell Publishing, 2007
BOEKBESPREKING
Jaap Bos

102 De kopse kant van Nijmegen. Vijftig jaar Akademie voor Edukatieve Arbeid, 1956-2006
Cees Willemsen
Nijmegen: Valkhof Pers, 2008
BOEKBESPREKING
Peter Selten

106 Autisme in orthopedagogisch perspectief
Ilse Noens & Rien van IJzendoorn (red.)
Amsterdam: Boom Academic, 2007
BOEKBESPREKING
Robert Didden

109 Richtlijnen voor auteurs