Pedagogiek — Jrg. 29 (juli 2009) Nr. 2

111 Mag ik even met je praten? Ouder-kind communicatie en delinquentie bij adolescenten
Loes Keijsers, Susan J.T. Branje, Inge E. van der Valk & Wim Meeus
Ouder-kind relaties vernaderen in de adolescentie. Jongeren worden meer autonoom in hun beslissingen en gedrag en besteden meer tijd buitenshuis. Ouders zijn daardoor minder vanzelfsprekend op de hoogte van de vrijetijdsbesteding van hun kinderen. Het monitoren van jongeren door ouders in relatie tot hun betrokkenheid bij delinquente activiteiten.

124 In de leer bij Seneca. Een sto•sch perspectief op levenskunst, onderwijs en opvoeding
Leendert F. Groenendijk & Doret J. de Ruyter
Na een korte typering van de Stoa richten we ons op Seneca’s gedachtengoed en belichten zijn pedagogische inzichten in het bijzonder en een indicatie van de betekenis die een ontmoeting met de opvattingen van deze sto•cus kan hebben voor het huidige pedagogische debat.

140 Het onmeetbare handelen. Hannah Arendt over de fragiliteit van de opvoeding
Joop Berding
Opvoeding is een kwestie van initiatie in een bestaande cultuur en wat vindt de huidige generatie die haar verantwoordelijkheid voor kinderen en voor de wereld serieus neemt, werkelijk van waarde?

155 Burgerschapsvorming, duurzaamheid en natuurwetenschappelijk onderwijs
Dirk Jan Boerwinkel, Wiel Veugelers & Arend Jan Waarlo
Sinds 2005 zijn de Nederlandse scholen verplicht in hun onderwijs aandacht te besteden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’ met als doel het ontwikkelen van de ‘bereidheid en het vermogen deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren’. Niet als een apart vak, maar verweven in de verschillende schoolvakken. Vragen die hierbij opdoemen: Zijn de vaak ambitieuze doelen, waarbij de gewenste houdingen niet eenvoudig aansluiten bij de leeftijdsgroep, haalbaar? En is het in te passen in de toch al overladen onderwijsprogramma’s?

173 Nice to know or Need to know? Oftewel: wat heeft de praktijk aan onderzoek en aan deze onderzoeken in het bijzonder?
Sanderijn van der Doef
Reactie vanuit de praktijk op het themanummer “Kinderen, jongeren, seksualiteit en opvoeding” [in Pedagogiek Jrg. 29 (mei 2009) Nr. 1]

180 De lichtheid van het opvoeden: een oefening in kijken, lezen en denken

Jan Masschelein (red.)
Leuven: Lannoo Campus, 2008
BOEKBESPREKING
Job Thomas

183 Protocollaire behandeling van kinderen met psychische problemen
Caroline Braet & Susan Bšgels (red.)
Amsterdam: Boom, 2008
BOEKBESPREKING
Michel van den Bogaard

189 Richtlijnen voor auteurs