Pedagogiek — Jrg. 28 (september 2008) Nr. 2

99 Rol van gelijkheid in muziekonderwijs
Maarten Selfhout, Susan Branje, Tom ter Bogt & Wim Meeus

De rol van gelijkheid in muziekvoorkeuren in vriendschapsformatie en vriendschapsverbreking.

114 Behoefte aan opvoedingsondersteuning

Jessica Asscher, Jo Hermanns & Maja Deković

Dit onderzoek laat onder meer zien dat een substantieel aantal moeders in de ‘algemene bevolking’ met een kind in de leeftijd tussen anderhalf en drie‘nhalf aangeeft behoefte aan opvoedingsondersteuning te hebben. Ook dat er binnen deze groep een onvervulde behoefte dienaangaande is.

128 Herstelmogelijkheden voor verwaarloosde geadopteerde kinderen
RenŽ Hoksbergen & Kathinka Rijk
Betrekkelijk veel buitenlandse adoptiekinderen ondergaan fysieke en psychische verwaarlozing alvorens zij voor adoptie naar een westers land verhuizen. Nog steeds ook wordt een aantal van deze kinderen zonder verdere begeleiding en nazorg in een adoptiegezin geplaatst. De vraag is in hoeverre na plaatsing bij adoptieouders herstel van negatieve effecten van verwaarlozing mogelijk is.

143 Hoe Ger Snik zich in zijn bijdrage aan de discussie over pedagogische taakverdeling van zijn partners in het debat vervreemdt
Bas Levering & Liesbeth Vonk
Reactie op ‘De rechten van kinderen en de verdeling van pedagogische taken en verantwoordelijkheden tussen ouders en professionals’ van Ger Snik in Pedagogiek Jrg. 27 (juni 2007) Nr. 1

149 Het nieuwe denken over onderwijs
Wiel Veugelers
Het eindrapport van de commissie parlementair onderzoek onderwijs vernieuwingen ter discussie. Met conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het befaamde rapport van de commissie Dijsselbloem.

159 Woman in Science. A social and cultural history
Ruth Watts
London and New York: Routledge, 2007
BOEKBESPREKING
Mineke van Essen

162 Diversiteit op de pabo. Sekseverschillen in motivatie, curriculumperceptie en studieresultaten
Gerda Geerdink / Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, 2007
Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2007
BOEKBESPREKING
Wouter Pols

165 Kritik der PŠdagogik. Der Stim der Erziehung
Michael Winkler
Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2006
BOEKBESPREKING
Wouter Pols

169 Richtlijnen voor auteurs